Nieuws

Waterschap Scheldestromen houdt water langer vast

Het Zeeuwse waterschap Scheldestromen gaat water langer vasthouden om grondwatervoorraden weer op peil te brengen.

Om grondwatervoorraden weer op peil te brengen, gaat het waterschap Scheldestromen in Zeeland waar mogelijk water vasthouden in sloten en vijvers. Hierdoor kunnen de voorraden na de droogte van dit jaar weer zo veel mogelijk herstellen naar hun oorspronkelijke peil. Het waterschap pastte deze methode ook toe na 2018, en het langer aanhouden van het zomerpeil bleek toen een positief effect te hebben op de grondwatervoorraad. 
 

Lage grondwaterstanden

 
In 2019 is er sprake van droogte, net als in 2019. Dit zorgt voor lage grondwaterstanden. Ondanks de aanvulling door neerslag en de verwachte neerslag, is er nog steeds een neerslagtekort. In Zeeland is dit tekort ongeveer 150 millimeter. Normaliter moet er in de sloten voldoende ruimte over blijven om neerslag in de herft en de winter op te kunnen vangen. Door het tekort is er nu echter nog voldoende ruimte, wat het mogelijk maakt het zomerpeil aan te houden, wat dan weer het tekort deels kan compenseren. Of de maatregel in stand wordt gehouden is afhankelijk van de daadwerkelijke neeslag in de winter.
 

Zomer- en winterpeil

In de seizoenen hanteert het waterschap verschillende waterpeilen voor oppervlaktewater. In de zomer, wanneer het doorgaans droger is, wordt de waterstand in sloten en vijvers hoger gehouden. Het oppervlaktewater wordt op die manier vastgehouden om daling van de grondwaterstand te beperken. In nattere perioden wordt het winterpeil gehanteerd. Er staat dan minder water in sloten en vijvers zodat er ruimte is om grote hoeveelheden neerslag op te vangen, te bergen of af te voeren naar het buitenwater, in Zeeland is dat dan naar de Ooster- en Westerschelde en de Noordzee. 

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven