Nieuws

Doorbraak in productie van duurzaam asfalt

BAM heeft op industriële schaal ZOAB - Zeer Open Asfalt Beton - geproduceerd dat voor 93 procent bestaat uit teruggewonnen grondstoffen. Hiermee is het percentage hergebruik van grondstoffen verdrievoudigd. Dit betekent een doorbraak in de productie van duurzaam asfalt.

De succesvolle test met circa 60 ton ZOAB vond plaats op het terrein van de Brabantse Asfalt Centrale in Helmond. BAM heeft deze productiemethode ontwikkeld in het kader van het Europese Life+ demonstratieproject LE2AP.

 

Teruggewonnen steen en mastiek

Het innovatieve ZOAB-mengsel van BAM bevat uit oud ZOAB teruggewonnen steen en mastiek. De teruggewonnen en vervolgens verrijkte mastiek is verschuimd, zodat het mengsel geproduceerd kan worden bij circa 110˚C. Dat levert naast de hoge hergebruikwaarde nog eens een CO2-reductie op van circa 30 procent en een energiereductie van circa 40 procent.De teruggewonnen steen (PA Stone) is recent door KIWA gecertificeerd als nieuwe bouwstof. PA Stone wordt al met succes toegepast in ZOAB in een aantal wegenbouwprojecten van BAM.


Met diverse methoden getoetst

Het gedrag van de ZOAB-laag en de daarin gebruikte teruggewonnen grondstoffen is met diverse methoden getoetst op de schaal van bitumen, mastiek en mengsel. Op elke schaal bleek dat de teruggewonnen grondstoffen en het daarmee geproduceerde asfalt kwalitatief minimaal gelijkwaardig zijn aan traditioneel geproduceerd ZOAB en vaak zelfs beter.


Met LE2AP slaat BAM een nieuwe weg in voor de recycling van asfalt. LE2AP staat voor Low Emmission Asphalt Pavement, waarbij de 2 aangeeft dat het hierbij zowel om de emissie van geluid als van milieubelastende stoffen gaat. Het LE2AP-project is mede gefinancierd door een Europese LIFE+ subsidie.

Deel dit artikel