Nieuws

STAR is born: www.star-verkeersongevallen.nl

De website van het STAR-initiatief is online. Naar verwachting brengt STAR, Smart Traffic Accident Reporting, de ongevallenregistratie op een beter niveau dan ooit. Daarmee kan iedere wegbeheerder weer antwoord geven op de vraag: hoe veilig is mijn straat?

Op de STAR-site is te zien hoe er wordt gewerkt aan de verbetering van het ongevallenbestand en wat dat betekent voor het werk aan verkeersveiligheid. Een dieptepunt in de ongevallenregistratie was in 2012 aanleiding voor de SWOV en de politie om samen met softwarebureau VIA stappen te ondernemen. Ook het Verbond van Verzekeraars sloot aan. De verzekeraars hadden al ervaring met de app MobielSchadeMelden. Bovendien verbetert de politie haar digitale registratie met KenmerkenMeldingPlus.

 

Zo werkt STAR

Het idee van STAR is simpel: vervang het papieren Europees Schadeformulier door een app zodat de digitale verwerking al op straat kan starten. In de praktijk betekent dit dat meer dan 100 verzekeraars op één lijn moeten komen, dat er een back office nodig is en bovenal dat de app ook de verkeersdeelnemer voordelen moet bieden.

 

Door het STAR-initiatief kreeg de app een ambitieuzer doel, namelijk het opzetten van een verkeersveiligheids-database waarvoor geldt dat:

  • Iedereen elk ongeval altijd kan registreren;
  • De data snel beschikbaar komt voor verkeersveiligheid;
  • Een compleet beeld van het ongeval ontstaat, met onder meer het manoeuvrediagram, de exacte locatie en foto’s.

 

Actuele data

Voor de actuele data is VIA Signaal ontwikkeld waarin de ongevallengegevens van de politie (KenmerkenMeldingPlus) rechtstreeks worden ingelezen. Sinds juni 2014 hebben alle gemeenten, provincies en politieregio’s toegang tot deze actuele cijfers. Deze database heeft betrekking op de meest recente 12 maanden. Dit in tegenstelling tot BRON, dat telkens een heel kalenderjaar beschrijft en in het kalenderjaar daarna beschikbaar komt.

 

Optimisme

Na jaren van gebrekkige registratie brengt STAR met KenmerkenMeldingPlus in combinatie met MobielSchadeMelden de data over ongevallen naar verwachting opnieuw goed in beeld. Deze data geeft zowel een actueel beeld van de veiligheid en bouwt aan een complete historische database.

 

Lees hier meer over STAR.

Deel dit artikel