Nieuws

Amsterdam gaat deelfiets weer toestaan

Amsterdam gaat experimenten met deelfietsen weer toestaan. Het gaat dan om kleinschalige experimenten. De stad staat ook elektrische deelbrommers toe.

De deelfietsen leverden in 2017 veel overlast op. Daarom heeft het stadsbestuur destijds besloten deelfietsen niet toe te staan. Om een herhaling van overlast te voorkomen, experimenteert de stad nu op kleine schaal en gereguleerd met deelfietsen. Voor experimenten met deelfietsen en andere deelvoertuigen kan een ontheffing worden aangevraagd als er sprake is van ‘een mobiliteitsopgave of -wens’. Bijvoorbeeld als een bepaald gebied slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer, aldus de gemeente. Deelvoertuigen moeten in potentie bij kunnen dragen aan een verbetering van de deur-tot-deurreis in combinatie met het openbaar vervoer of P+R, een alternatief zijn voor de auto en onderdeel van de oplossing zijn in het parkeerprobleem in de stad. 

Elektrische fietsen en brommers

Amsterdam geeft ook ruimte voor kleinschalige experimenten met (elektrische) deelfietsen en deelbakfietsen. De speciale parkeervakken voor deelfietsen komen te vervallen in verband met de hoge kosten. De fietsen mogen overal parkeren. Twee partijen kunnen een vergunning krijgen voor het in de hele stad aanbieden van elektrische deelbrommers.

Voorgelegging aan de gemeenteraad

In 2018 verschillende marktpartijen en overheden een begin gemaakt richting de ontwikkeling van een interoperabel deelfietssysteem door met elkaar uitgangspunten en standaarden te ontwikkelen. Deze uitgangspunten en standaarden worden in Amsterdam als minimale eis opgenomen. Het beleid wordt in mei voorgelegd aan de gemeenteraad. Als ook de raad een positief besluit neemt, kan de uitvoering starten. Hoeveel ruimte deelvoertuigen na 2021 krijgen in de stad is mede afhankelijk van de uitkomsten van deze experimenten.
 

Deel dit artikel