Nieuws

Verkeerslessen in VR

Leerlingen van basisscholen in Zierikzee krijgen virtuele verkeerslessen.

Het Regioneel Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) start deze maand met WegWijsVER, een virtueel educatieprogramma. Leerlingen kunnen in hun eigen schoolomgeving verschillende verkeerssituaties oefenenen met een Virtual Reality- bril. Voor het programma zijn situaties in de buurt van Zierikzee gefilmd.

 

Zeeuwse pilot in Zierikzee

WegwijsVR is ontwikkeld door Interpolis en Veilig Verkeer Nederland. Na een test in 2018 heeft het ROVZ besloten om ook in Zeeland met het programma aan de slag te gaan. Er wordt gestart met een pilot in Zierikzee, waar vijf scholen aan meedoen: Jenaplanschool J.L. de Jonge, OBS ’t Kofschip, OBS Binnen de Veste, de Sint Willibrordusschool en OBS Theo Thijssen.

Met WegWijsVR kunnen kinderen veilig en in spelvorm het verkeer verkennen. Zo leren ze spelenderwijs omgaan met onverwachte situaties die ze ook kunnen tegenkomen als ze op straat lopen of fietsen. WegWijsVR is geschikt voor groep 5 t/m 8 van de basisschool.

Thuis oefenen

Behalve met een VR-bril kunnend e kinderen ook oefenen op computer of tablet. Ook is er een WegWijsVR-app voor thuis. Op die manier moeten kinderen beter voorbereid zijn op situaties in het verkeer. Harry van der Maas: “Als Provincie vinden we het belangrijk dat het aantal verkeersslachtoffers omlaag gaat. Want elke Zeeuw moet 's avonds veilig kunnen thuiskomen. Daarom investeren we in een vlotte doorstroming én in veiligheid. We maken fietspaden breder, voeren controles uit, geven verkeerslessen op scholen en ondersteunen inwoners die hun buurt veiliger willen maken. Daarbij werken we samen met heel veel partijen. Met fietsenmakers, met rijscholen, met verzekeraars en met tal van andere mensen die zich sterk maken voor onze missie.”

Deel dit artikel