Nieuws

Hoe de snelweg beeldbepalend is voor de stad – en andersom

Zonder stad geen snelweg en zonder snelweg geen stad. Deze twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Waar snelwegen in de VS de stad maakten, lagen ze in Nederland vooral buiten de stad. Maar stap voor stap zijn we ingepalmd, sommigen zijn zelfs ‘binnenstedelijk’ geworden.

Dat staat in het voorwoord van het boek ‘Snelweg x Stad’, dat de Brancheverenging Nederlandse Atrchitectenbureaus (BNA) onlangs uitbracht. Zeven breed samengestelde teams van onder andere architecten, stedenbouwers en mobiliteitsadviseurs presenteren hierin hun ontwerp voor toekomstige situaties. Daarin zijn snelweg en stad met elkaar versmolten.

 

In februari 2016 schreven BNA, TU Delft, Rijkswaterstaat en enkele gemeenten een ontwerpstudie uit. Op basis hiervan bogen zeven consortia van beleidsspecialisten zich over vraagstukken bij de Randstad: de A20 bij Rotterdam, de A10 bij Amsterdam en de A12 bij Utrecht.  Alle ontwerpstudies tonen verschillende visies en toekomstbeelden, met bijbehorende strategieën om deze te realiseren.

Deel dit artikel