Nieuws

Opleidingen parkeren

Praktijkgerichte opleidingen parkeren DTV Consultants heeft samen met VEXPAN en CROW een onderzoek uitgevoerd onder mensen binnen de overheid, het commerciële bedrijfsleven en adviesbureaus, die zijn betrokken bij parkeren. Hieruit blijkt een stijgende vraag naar professionals binnen het parkeervak.

Opleidingen parkeren

 

Complex


Om hieraan tegemoet te komen, zijn twee praktijkgerichte opleidingen opgezet. De wereld van het parkeren wordt steeds complexer en gaat steeds meer gemeenten aan. Welke locaties zijn geschikt om te parkeren? Waar moet je allemaal rekening mee houden en welke afdelingen zijn daarbij betrokken? Hoe zit het met financiën, uitvoerbaarheid en beheersbaarheid? Allemaal vragen waar degenen die met parkeren te maken hebben, mee worden geconfronteerd.

Twee opleidingen


Om aan deze realiteit uit de beroepspraktijk tegemoet te komen, zijn in nauwe samenwerking met het werkveld twee opleidingen parkeren ontwikkeld, waarbij direct resultaat in het werk centraal staat. Vaardigheden trainen en de theorie in de praktijk toepassen, staan voorop. De meest actuele ontwikkelingen uit het vakgebied komen aan bod.

Opleiding parkeermanager – spin in het web (post-hbo)Studenten kunnen na afloop de regierol op zich nemen bij het vormgeven, operationaliseren, uitvoeren en beheren van het parkeerbeleid. Zij houden hierbij rekening met verkeerskundige, ruimtelijke, economische, politiek-bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen en met vastgoed- en grondbeleid. Ook financiën, uitvoerbaarheid en beheersbaarheid zijn cruciaal. Afgestudeerden denken bovendien in kansen en risico's en communiceren zo, dat de boodschap helder over komt en einddoelen worden bereikt.

De post-hbo opleiding parkeermanager gaat in april van start.

Opleiding medewerker parkeren – van beleid naar uitvoering (mbo+/kort-hbo)
Afgestudeerden verzamelen parkeerdata, doen eenvoudig parkeeronderzoek, maken een parkeerbalans en leveren een bijdrage aan het opstellen van een parkeernotitie of -beleidsplan. Zij operationaliseren het parkeerbeleid in een technisch programma van eisen, een technische uitwerking en maatregelen op straat. Ze leveren input voor een parkeerexploitatie, stellen een eenvoudige exploitatie op en interpreteren complexere exploitaties. Daarnaast operationaliseren ze het technisch, juridisch, administratief en financieel beheer en coördineren ze uitvoering, handhaving en beheer. Ze signaleren klantwensen, regelen de afstemming met leveranciers en communiceren op een heldere manier.

De geaccrediteerde mbo+/kort-hbo opleiding medewerker parkeren is in ontwikkeling en wordt dit najaar aangeboden.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven