Nieuws

Rijkswaterstaat en provincies stappen over op nieuw voertuigsysteem

RAM Mobile Data heeft een nieuwe standalone track-and-trace oplossing aan Rijkswaterstaat geleverd. Het Utrechtse bedrijf, gespecialiseerd in mobiliteitsoplossingen, vervangt in circa 400 voertuigen en motoren alle oude systemen door het nieuwe voertuigsysteem.

RAM heeft het RWS track-and-trace systeem en de bijbehorende data in het beveiligde en gecertificeerde datacenter van RAM ondergebracht. Dit bleek de beste manier om de privacy en veiligheid van de gegevens te borgen. Tevens voldoet RAM hiermee aan de voor Rijkswaterstaat belangrijke regelgeving rondom veiligheid en privacy, de BIR (Baseline Informatie Registratie).

Verhoogde efficiëntie

“De inzet van het geavanceerde RWS track-and-trace systeem leidt tot lagere beheerskosten en efficiënter Incident Management”, vertelt Frank Bacco, Senior Applicatiemanager bij Rijkswaterstaat. “Dit resulteert in een betere samenwerking tussen de ketenpartners en alle betrokken partijen bij RWS.” Naast Rijkswaterstaat is een aantal provincies inmiddels overgegaan op het nieuwe systeem. Vanuit vijf regionale verkeerscentrales en een landelijke, en met de inzet van 260 weginspecteurs wordt 24 uur per dag gewaakt over de veiligheid en doorstroming op de Nederlandse snelwegen.

Veilig data uitwisselen

De weginspecteurs beschikken over tablets en/of smartphones met de ‘Weginspecteurs-app’. Deze app zorgt voor de doorgifte van onder meer de status en tekstberichten tussen verkeerscentrale en weginspecteur. Daarnaast stuurt het in het voertuig ingebouwde GPS-systeem de statusinformatie van het voertuig aan de RWS track-and-trace applicatie door zichtbaar in de verkeerscentrales.

Naast het voertuig gebonden GPS-systeem en de Weginspecteur-app bestaat het RWS-systeem uit een persoonlijke assistentieknop en biedt de track-and-trace toepassing de mogelijkheid om een koppeling te maken met de kilometerteller in het voertuig.

Deel dit artikel