Nieuws

'Spelen ondergesneeuwd door reorganisatie Jeugdzorg'

Jeugdzorg wordt overgeheveld van Rijk naar gemeente. Dat moet in 2015 gebeuren, maar er is nog heel veel onduidelijkheid. Spelen kan in de verkiezingsprogramma’s voor 2014 wel eens kind van de rekening worden als er alleen een focus is op probleemkinderen en jeugdzorg. Hiervoor waarschuwt Jantje Beton.

‘Spelen ondergesneeuwd door reorganisatie Jeugdzorg’

 

Medio mei is het zogenaamde Transitieplan naar de Tweede Kamer gegaan. Een plan waarin stapsgewijs wordt aangegeven hoe overheveling van de Jeugdzorg van het Rijk naar de gemeenten plaats moet hebben. In het najaar behandelt de Kamer het transitieplan en als het wordt goedgekeurd, kan de overheveling op 1 januari 2015 doorgaan.

Verwarring bij gemeenten


Mocht de Kamer aanmerkingen hebben, komt die deadline ernstig in gevaar. Nog een probleem: er ontbreken nog veel details. Zo weten gemeenten nog niet hoeveel geld ze krijgen, welke instanties het allemaal betreft etc. etc. Het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) luidde recentelijk al de alarmbellen over de huidige vaagheid. Gemeenten hebben, zo bleek uit onderzoek, geen idee wat ze moeten doen.

Gemeenteraadsverkiezingen 2014


Door dit alles heen lopen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014. En daar zit volgens Jantje Beton dan ook direct een belangrijke angel. Anne Koning van Jantje Beton legt uit. “De kans is heel groot dat het in verkiezingsprogramma’s grotendeels gaat over die overheveling van die Jeugdzorg. Wie doet wat, welke partijen krijgen regie etc… Regulier speelbeleid dreigt totaal uit het oog verloren te worden in de programma’s.” En daarom is Jantje Beton een minicampagne begonnen om regulier speelbeleid in de gemeenteraadverkiezingsprogramma’s van de partijen te krijgen.

Positief jeugdbeleid noodzakelijk


Anne Koning: “Natuurlijk is dat nieuwe jeugdbeleid belangrijk, maar het is de negatieve benadering. In dat Jeugdzorgbeleid hebben we het veelal over probleemgezinnen en probleemkinderen. Terwijl er met het gros van de kinderen en gezinnen niets aan de hand is. Juist voor die overgrote groep kinderen moeten we zorgen dat er beleid in de verkiezingsprogramma’s komt. Doe je dat niet, ben je vier jaar kwijt. Verkiezingsprogramma’s en coalitieakkoorden worden door ambtenaren toch vaak als leidend ervaren; het is de meetlat waar alles langs gaat. Staat er niets in de akkoorden over speelbeleid, zal het ook minder snel worden uitgevoerd. We waarschuwen ervoor dat positief jeugdbeleid niet ondergesneeuwd mag raken. Buitenspelen is een belangrijk onderdeel van positief jeugdbeleid.”

Belang verkiezingsprogramma's


Uit ervaring weet Anne Koning dat verkiezingsprogramma’s belangrijk sturende mechanismen zijn. ‘In 2010 zag je in veel programma’s het begrip ‘speelnatuur’ voorbijkomen. Je ziet dan ook dat informeel en natuurlijk spelen de laatste jaren op de bestuurlijke agenda’s is gekomen. Jantje Beton zou graag zien dat ‘speelbuurten’ het motto van de verkiezingen in 2014 wordt wat betreft spelen. Kinderparticipatie zou wat ons betreft daar ook een belangrijke rol in moeten spelen. Maar ook aandacht voor goede schoolpleinen. Het is van belang om bestuurders periodiek op het belang van spelende kinderen te wijzen en dat het een langetermijninvestering is. Zeker in tijden van bezuinigingen en weinig geld is het belangrijk ruimte voor het kind te claimen. En dat begint in de verkiezingsprogramma’s die momenteel geschreven worden.”

Speelbuurten


Een van de pleidooien in het de Jantje Beton-campagne is om in verkiezingsprogramma’s een ‘speelbuurtenbeleid’ op te nemen. Koning legt uit: “We voeren al een jaar of dertig voornamelijk speelplekkenbeleid. Zelden vragen gemeenten zich af of kinderen ook op die plek kunnen komen. Waar de politiek richting aan zou moeten geven, is aan een speelbuurtenbeleid. Dan heb je het over het bespeelbaar maken van een hele wijk in plaats van spelen op door volwassenen verzonnen plekken.”

Jantje Beton schreef hierover een brief aan alle deelnemede partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2014.

Lees hier de brief, inclusief tips voor het maken van speelbuurten.

 

 Dit artikel komt uit BuitenSpelen

Deel dit artikel

Geplaatst door

Betrokken partijen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven