Nieuws

Stelling actualiteit: 'Fietsvoorzieningen op orde voor toekomst OV'

De volgende editie van Verkeer in Beeld - verschijningsdatum 13 mei - heeft als thema 'Fiets'. In dit nummer veel aandacht voor dit onderwerp, en dus ook voor het Nationaal Fietscongres, dat plaatsvindt op 1 en 2 juni 2016 in Groningen. Gedeputeerde Fleur Gräper-Van Koolwijk stelt in deze fietseditie van Verkeer in Beeld: "Investeren in fietsvoorzieningen en -infra is essentieel voor de toekomst van ons openbaar vervoer." Een voorproefje op dit fietsnummer.

Door Fleur Gräper-Van Koolwijk, gedeputeerde voor de provincie Groningen met de portefeuilles Verkeer & Vervoer, Ruimtelijke Ordening en Cultuur & Sport

 

Na het decennium waarin het openbaar vervoer vooral ging over ‘hoe houden we de lijnen overeind’ en discussies over de betaalbaarheid van het openbaar vervoer, breekt nu de tijd aan van innovatie en verduurzaming. Het bewustzijn dat de lege bus niet betaalbaar is en dat rijk, provincie, gemeente, vervoerders én inwoners samen moeten kijken naar de beste manier van vervoeren, is breed doorgedrongen. De opkomst van de e-bike speelt daarbij een belangrijke rol. Voorwaarde is dat de fietsinfrastructuur en -voorzieningen zo ingericht worden dat de fiets volwaardig deel kan uitmaken van de ketenmobiliteit.

 

Mensen bepalen zelf hoe ze hun vervoersbehoefte invullen. Overheden bieden een sterk netwerk van OV-lijnen, fietsroutes, wegen en vaarwegen. Door in dit netwerk de modaliteiten onderling goed te verknopen biedt het vele en diverse verplaatsingsmogelijkheden. Daarbij moeten we niet alleen kijken naar de traditionele bus of trein, maar spelen de auto en fiets minstens zo'n belangrijke rol. De hele reis, van deur tot deur, staat centraal en daarmee ook de reiziger zelf. Niet het institutionele belang, maar het individuele belang van de reiziger gaat steeds meer bepalen welke mix van middelen er ingezet wordt. Dit vormt samen met de ontwikkeling van technologieën als vraaggericht OV de kern van het openbaar vervoer in de toekomst.

 

E-bike

In die vervoersvraag en mix van modaliteiten is een volwaardige rol voor onze 'oude, vertrouwde' fiets weggelegd. De opkomst van de e-bike en speed pedelecs geeft een nieuwe impuls aan het fietsen, ook in het voor- en natransport van het openbaar vervoer. Daar waar openbaar vervoer geen uitkomst biedt en voorzieningen op grotere afstand komen te liggen, kan de fiets uitkomst bieden. Voorwaarde is dan wel dat de fietsvoorzieningen op orde zijn. Een dure fiets stallen op een onbewaakte P&R of onbewaakt OV-knooppunt nodigt niet uit tot gebruik. In de berm gereden worden door tegenliggers op een te smal fietspad ook niet. Het vraagt om veilige fietsinfrastructuur en kwalitatief hoogwaardige fietsenstallingen en -kluizen (inclusief oplaadpunten voor e-bikes) en het stimuleren van initiatieven als de OV-fiets. Daar ligt onze opgave als overheden, samen met de markt.

 

Nationaal Fietscongres bezoeken?

Op 2 juni staat de 5e editie van het Nationaal Fietscongres op de agenda, met het pre-congres op 1 juni. Als gastheer van dit grootste fietsevent van het jaar voor ‘fietsprofessionals’ nodigen stad en provincie Groningen u graag uit voor het (pre-)congres. Mis het niet en reserveer nu een van de beschikbare plaatsen!

 

Ga voor meer informatie en aanmelden naar www.nationaalfietscongres.nl 

 

Meer lezen over fiets?

In de tweede editie van Verkeer in Beeld staat thema 'Fiets' centraal. Naast de visie van Fleur Gräper-Van Koolwijk in de rubriek 'Standpunt over de Actualiteit' is er in deze editie ook aandacht voor onder andere gedragsbeïnvloeding van fietsers, Fietsstadgenomineerden Maastricht en Groningen, fietsmodellering in Haaglanden en fietsen in Denemarken.

 

Dit magazine verschijnt op 13 mei en is dan ook voor leden te downloaden in de online bibliotheek. Nog geen lid? Klik dan hier om lid te worden.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven