Nieuws

Het OV-Manifest krijgt een vervolg

Tijdens het Nationaal Congres Openbaar Vervoer 2013 hebben diverse OV-partijen het samenwerkingsinitiatief ‘Samen op reis: OpStap naar een beter OV’ overhandigd aan het Ministerie van Infrastructuur & Milieu. Op het Nationaal Congres Openbaar Vervoer op 27 maart 2014 bespreekt Arriën Kruyt (voorzitter Rover) de huidige stand van zaken van de 16 initiatieven.

Programma

Het Nationaal Congres Openbaar Vervoer vindt in 2014 voor de 5e keer plaats. Het congres is een ontmoetingspunt voor bestuurders, beslissers en professionals werkzaam in de OV-sector. In de ochtend geven Jeroen Fukken (Ministerie van Infrastructuur & Milieu) en Wim Kuijken (voorzitter Critical Review Team/Klankbordgroep Lange Termijn Spoor Agenda) een presentatie over o.a. de visie op de OV-sector en het 4e EU-spoorpakket. Aan het einde van de middag verzorgt Alain Flausch (Secretaris-Generaal van de UITP) de keynote speech over de Europese ontwikkelingen op het gebied van Openbaar Vervoer. Tevens komen er 5 projecten uit het OV-manifest aan bod, die ingaan op het proces en de concrete vorderingen van het manifest.

 

Bestuursdiner

De dag wordt afgesloten met een OV-bestuurdersdiner, met o.a. Sybilla Dekker (voorzitter Nationaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB), voormalig minister van VROM), Hans Rat (Honorary Secretary General International Association of Public Transport, UITP), Ruud van Heugten (gedeputeerde Mobiliteit, Provincie Noord-Brabant), Bart Schmeink, (CEO Connexxion) en Hans Peters (commercieel directeur NS Reizigers).

 

Masterclass Zero Emissie Busvervoer

Op 28 maart 2014, een dag na het congres, verzorgt de Stichting Zero Emissie Busvervoer (SZEB) de Masterclass Zero Emissie Busvervoer. Deze dag wordt voorgezeten door Marijke van Haaren (voorzitter Stichting Zero Emissie Busvervoer) en Bruno Bruins (vml CEO Connexxion).

 

Nationaal Congres Openbaar Vervoer

Het Nationaal Congres Openbaar Vervoer vindt plaats op 27 & 28 maart 2014 in de Eenhoorn te Amersfoort. Het volledige programma en alle sprekers vindt u terug op de website van het Nationaal Congres Openbaar Vervoer.

Deel dit artikel