Nieuws

Fietslab038 geslaagd experiment

Afgelopen week organiseerde de fietscommunity Zwolle, bestaande uit meer dan 20 bedrijven, organisaties en overheden, de eerste editie van de Fietsweek met financiële steun van de Provincie Overijssel. Ondanks de korte voorbereidingstijd is een scala aan activiteiten georganiseerd voor burgers, bedrijfsleven en mobiliteit-professionals.

Initiatiefnemer gemeente Zwolle laat bij monde van senior-beleidsmedewerker Syb Tjepkema weten dermate enthousiast over de resultaten van de Fietsweek te zijn dat de tweede editie al met potlood in de 2016-agenda is gezet. Tjepkema: “Zwolle is dé Fietsstad van Nederland. We zijn innovatief en we willen dat samen met alle partners in de stad graag laten zien. In deze week zijn er bijzondere activiteiten voor alle Zwolse fietsers, jong, oud, forens, student, wielrenner of gewoon voor de dagelijkse ritjes. De Fietscommunity Zwolle heeft laten zien dat in korte tijd een inspirerend en aantrekkelijk programma op poten te kunnen zetten, waarmee Zwolle fietsstad is neergezet en de eerste stappen gezet naar een mogelijk fietsinnovatiecentrum in Zwolle.”

 

E-bike clinic en Ontwerpcafé

Royal HaskoningDHV verzorgde op de woensdag een e-bike clinic, waarbij 50-plussers samen met studenten van Hogeschool Windesheim Zwolle een speciale route door Zwolle fietsten. Voorzien van een camera, zodat ze na afloop gericht konden aangeven hoe zij het fietsen op een e-bike ervoeren, of zij fietsknelpunten waren tegengekomen en hoe deze verbeterd zouden kunnen worden. In het daarop volgende Fietsontwerpcafé gingen aanwezigen groepsgewijs aan de slag met concrete fietsknelpunten. Beide sessies boden interessante aanknopingspunten om de Zwolse fietsinfrastructuur te verbeteren. Organisatoren Peter Morsink en Wim van der Wijk (Royal HaskoningDHV) kijken tevreden terug op beide sessie: “Bewoners van Zwolle, studenten van Windesheim en vakmensen van onder andere de gemeente hebben enthousiast samengewerkt aan ideeën om het klimaat voor fiets en e-fiets in Zwolle verder te verbeteren.”

 

Beter Benutten Fietsinspiratiesessie

Beter Benutten Zwolle Kampen Netwerkstad organiseerde tijdens de fietsweek haar Beter Benutten Café. Voorafgaand aan de netwerkborrel werden er twee inhoudelijke sessies gegeven. Gestart werd met de Fietsinspiratiesessie gericht op lokale en regionale werkgevers. Marion Patist van &Morgen adviseerde hen om met hun fietsstimuleringsmaatregelen aan te sluiten op de missie en visie van de organisatie. Ook dragen een 0-meting én heldere communicatie over de behaalde resultaten bij aan de slagingskans. En reken je niet rijk. Want om ingesleten gedragspatronen te doorbreken, is een lange adem vereist. Waarbij transformatie-momenten als verhuizingen bij uitstek geschikt zijn om mensen van de auto op de fiets te krijgen. Zeker als je de juiste trigger kiest: vitaliteit, bereikbaarheid, gemak, kostenbesparing. En zowel voor werkgevers én werknemers kan de Fietscalculator (op de site van de Fietserbond te vinden) inzicht geven in de (financiële) voordelen van het fietsen.

 

Tot slot wijst Patist op de mogelijkheden die de werkkostenregeling biedt om fietsstimuleringsmaatregelen te nemen. Denk aan het verstrekken van een lening voor de fiets die je met een kilometervergoeding afbetaalt of het verlagen van de auto kilometers ten faveure van de fietskilometers. Die ook onder de tien kilometer vergoed mogen worden aan werknemers. En de kansen nemen de komende jaren verder als zowel de fiets (e-bike, speedpedelecs), de fietser (gericht op gezondheid en vitaliteit) als de fietsinfrastructuur zich ontwikkelt.


Fietsen op stations

Geke van Dijk van STBY uit Amsterdam presenteerde vervolgens de resultaten van het onderzoek dat zij deed in opdracht van Prorail en NS naar de verbeterpunten rond fietsparkeren bij stations. Niet de beheer-aspecten stonden daarbij centraal, maar het perspectief van de gebruiker. Op basis van observaties en co-creatiesessies heeft Van Dijk de customer journey van en naar het station in kaart gebracht. Met als belangrijkste aanbevelingen om het snel (en eerlijk) vinden van een stallingsplek te faciliteren, begrijpelijke communicatie in te zetten om fietsers tijdig en adequaat te informeren over locaties, tarieven en beschikbaarheid. (Kijk hier voor meer informatie.)


Zo kies je de juiste stalling

Tot slot nam Natasja Boekel, exportmanager bij Jan Kuipers Nunspeet, de aanwezigen mee naar de praktijk van het fietsparkeren. Als je om redenen van bereikbaarheid, duurzame inzetbaarheid van medewerkers, imagoverbetering of kostenbesparing fietsen wil stimuleren zijn een goede aanrijdroute en zeker ook een goede stalling van groot belang. Een keuze qua stalling maak je op basis van de locatie, het aantal en type werknemers c.q. fietsers en uiteraard het budget. Boekel raadt aan om werknemers actief bij de aanschaf van de stalling te betrekken, te overwegen om het samen met de buren in het pand of op het bedrijventerrein te organiseren en in de stalling ook andere functies onder te brengen, zoals containeropslag of zelfs ontmoetingsruimte.

 

De donderdagavond werd het publiek vermaakt met een drieluik over verleden, heden en toekomst van de fiets, verzorgd door Hogeschool Windesheim, Kruitbosch (leverancier van de Cortina-fietsen) en Mobycon. Conclusie van de avond en eigenlijk van deze eerste editie van de Fietsweek was dat de samenwerking tussen de partijen in de fietscommunity essentieel is om een toekomstbestendige en innovatieve fietsstad te blijven. 

Deel dit artikel