Nieuws

Fietsersbond pleit voor maatregelen

Het aantal verkeersslachtoffers is in 2018 fors gestegen. De Fietsersbond pleit daarom voor versnelde maatregelen.

Het CBS maakte gisteren bekend dat het aantal verkeersslachtoffers in 2018 is gestegen ten opzichte van 2017. De Fietsersbond pleit daarom voor concrete maatregelen. de Fietsersbond stelt deze maatregelen voor in zijn Fietsvisie 2040. Hieronder vallen een verlaging van de maximumsnelheid binnen de beboude kom van vijftig naar dertig kilometer per uur en de aanleg van drie verschillende fietsnetwerken. “Het is allang bekend wat er moet gebeuren om fietspaden veiliger te maken. Het wordt tijd om te handelen. Dat kan ook als de investeringen in fietsinfrastructuur worden gerelateerd aan het aandeel dat de fiets in onze verplaatsingen heeft.”, zegt Saskia Kluit, directeur van de Fietsersbond.


Het aantal omgekomen fietsers in het verkeer is met tien procent gestegen naar 228 in 2018. De grootste stijging valt te constateren bij personenn tussen de 50 en 60 jaar. 

Deel dit artikel