Nieuws

ProRail laat kansrijke locaties voor zonneparken in kaart brengen

Ingenieursadviesbureau Sweco analyseerde de afgelopen maanden in opdracht van ProRail welke van de zevenduizend kilometer spoorbermen geschikt zijn als locatie voor een zonnepark. Hieruit blijkt een gunstig perspectief om de zonneparken te realiseren en de duurzame energieambities van ProRail en NS te verwezenlijken.

Sweco heeft zowel de gronden van ProRail als de naastgelegen percelen van de NS geanalyseerd.Sweco zette hiervoor GEO-ICT in. Robin van der Sande, adviseur Duurzame Energie van Sweco: ‘We kijken terug op een zeer geslaagde samenwerking met ProRail. We hebben kennis van GIS (Geografische Informatie Systemen), technische kennis van zonneparken en de kennis van de gronden met elkaar gecombineerd en geïnterpreteerd. Hierin hebben de experts van ProRail en die van Sweco elkaar uitstekend aangevuld. Hieruit zijn de potentiele percelen voor zonneparken inzichtelijk gemaakt.’ In een GIS model zijn berekeningen uitgevoerd op basis van verschillende data-lagen, zoals de afstand tot de onderverdeelkast gecombineerd met andere kwantitatieve gegevens. Met de vastgestelde criteria – denk aan beschikbaarheid, onderhoud, bereikbaarheid, veiligheid en ecologie - is een landelijke inventarisatie uitgevoerd. 

Klimaatneutraal

Door elektriciteit te laten opwekken op eigen grond wil ProRail net zoveel elektriciteit opwekken als zij verbruiken, om de ambitie klimaatneutraal te zijn waar te kunnen maken. Hierbij zijn landschappelijke en ecologische inpassing belangrijke factoren. Gerald Olde Monnikhof, Programmamanager Duurzaamheid bij ProRail: ‘Zonneparken op deze gronden kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan onze duurzaamheidsdoelstelling en de energietransitie van Nederland versnellen.’
 
In de komende maanden zal ProRail de meest kansrijke locaties verder worden onderzoeken.

Deel dit artikel

Geplaatst door

Betrokken partijen

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven