Nieuws

Meer aandacht verkeersveiligheid OV

Bijna vijf procent van het totaal aantal verkeersslachtoffers is het gevolg van botsingen met openbaar vervoermiddelen. Dit percentage is al jaren constant. Overheden die een contract aangaan met openbaar vervoersmaatschappijen zouden daarom meer aandacht kunnen besteden aan verkeersveiligheid. 

Meer aandacht verkeersveiligheid OV


Voetgangers en fietsers


Dat meldt de SWOV naar aanleiding van de nieuwe factsheet 'Verkeersonveiligheid van openbaar vervoer'. Het blijkt dat het OV veiliger is voor de gebruikers ervan dan voor andere verkeersdeelnemers. Ongevallen met openbaar vervoermiddelen lopen ook vaak veel ernstiger af dan andere verkeersongevallen. Per afgelegde kilometer zijn er zeven keer zoveel busongevallen met ernstige afloop dan auto-ongevallen. Bij ongevallen met een tram is dat twaalf keer zoveel. Relatief veel ernstige tramongevallen vinden plaats met voetgangers en fietsers. Hoewel het niet om grote absolute aantallen gaat, is er wel degelijk een veiligheidsprobleem tussen trams en wegverkeer.

Veiligheidssuggesties


Naast het voorstel voor veiligheidseisen in contracten met openbaar vervoermaatschappijen, geeft de SWOV nog een aantal suggesties voor veiligheidsmaatregelen. Zo pleit zij voor een verbeterde training van buschauffeurs en trambestuurders, voor het hanteren van dezelfde verkeersregels voor bus en tram, en voor een lagere rijsnelheid voor de tram, daar waar deze mengt met het wegverkeer.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel