Nieuws

KennisCafé boordevol interessante sprekers

Op de beurs Verkeer, Mobiliteit en Parkeren op 22 en 23 november in Expo Houten kunt u aanschuiven in het KennisCafé van Acquire Publishing. Daar houden verschillende experts een Talk over diverse thema’s binnen uw vakgebied. Neem een bakkie koffie en doe kennis(sen) op.

Programma woensdag 22 november

Deelfietsen

Om 10.30 uur kunt u aanschuiven bij prof. ir. Deborah Nas. Zij praat u bij over deelfietsen. Want deelfietsen komen er. Dat staat vast.
“Gemeenten moeten pro-actief handelen. Zodra de deelfiets er is, ben je te laat”, stelt  Nas. Ze noemt China als voorbeeld. “Daar werd het allemaal maar toegestaan en is het uit de klauwen gelopen. Inmiddels is de overheid opgezadeld met torenhoge kosten en zijn er zelf fietskerkhoven.”


Mobiliteitsgeluk

Aansluitend spreekt Stephanie Akkaoui Hughes van de Verkeersonderneming om 11.30 uur. Hughes' Talk heeft als titel ‘Als je mensen centraal zet, gaat het om hun geluk’.  “We spreken doorgaans alleen over de economische kant van mobiliteit. Over het oplossen van files, over de aanleg van wegen of spoor met bijbehorende kosten-batenanalyses. Het gaat alleen over efficiency. Een mea culpa is op zijn plaats: Het gevolg hiervan is immers dat vijf tot tien procent van de bevolking nauwelijks toegang heeft tot mobiliteit. Met grote gevolgen. Deze mensen hebben minder kansen om zich te ontwikkelen, minder toegang tot werk, zorg, onderwijs, sport, recreatie én hun sociale netwerk. Wanneer we de mens centraal zetten in het mobiliteitsbeleid, dan gáát het niet alleen over economische mobiliteit, maar ook over culturele én sociale mobiliteit. Dan reizen we allemaal van A naar B."


Boekpresentatie

Om 12.30 uur volgt de presentatie van het boek ‘Een toekomst voor mobiliteit’ van het NMTM. Het boek neemt u mee op reis naar een periode waarin Roermond gewerkt heeft aan nieuwe, innovatieve ideeën op het gebied van mobiliteit: De Mobility & Transport Innovation Challenge. Deze Challenge bracht mensen uit alle hoeken van de samenleving bij elkaar om samen na te denken over de toekomst van mobiliteit. Niet politici, bestuurders of verkeerskundigen namen hierin een prominente rol, maar juist mensen van buiten de wereld van verkeer: scholieren, studenten, zorgpersoneel, filosofen, ondernemers en nog veel meer beroepsgroepen. Met verrassend resultaat.


Serious Gaming

Dan spreekt Paul van Zoggel om 13.30 uur over spelen met integrale berekeningen. “Sommigen zeggen 'Play is Serious Business'. Spelen voor het serieuze werk. Met serious gaming kun je processen uit de werkelijkheid nabootsen, meespelen”, legt Van Zoggel uit. Dit bespaart kosten en je kunt scenario's die nog niet bestaan zien en oefenen. “In de 'parkeerkunde' kennen we capaciteitsberekeningen door verkeersstromen aan te passen. Game Engines zorgen ervoor dat deze berekeningen locatie-specifiek gecombineerd worden met andere plan- en ontwerpprocessen die gaande zijn. Zo kan bijvoorbeeld een waterleidingbedrijf samen met burgemeesters, ambtenaren, partners spelen met integrale engineering berekeningen en zo live mogelijke oplossingen zoeken voor huidige en toekomstige knel/pijnpunten.


Waar rijdt de speed pedelec?

De laatste sprekers van de eerste beursdag zijn Ruben de Bruijne van de gemeente Amsterdam en Martijn van de Lindeloof van de provincie Gelderland. Zij spreken rond 14.30 uur over de zoektocht naar de ideale plek op de rijbaan van de speed pedelec.  Deze snelle e-bike is al 2 jaar onderwerp van verkeerskundige discussie. Is het terecht dat hij de rijbaan op moet, nu hij formeel een bromfiets is? Of worden daardoor nieuwe, (te) grote risico’s gecreëerd? Ruben de Bruijne onderzocht bij Sweco de speed pedelec, zijn gebruiker en diens gedrag. De provincie Gelderland heeft, mede op basis van Rubens onderzoek, een maatwerkaanpak opgezet waarin speedpedelecrijders langs provinciale wegen soms toch op het fietspad worden toegelaten. De maatregelen die hieruit zijn voortgekomen zijn inmiddels op straat uitgevoerd.

Programma donderdag 23 november

Parkeren en verstedelijking
We trappen de serie Talks op de tweede beursdag om 10.30 uur af met Barend Jansen van de provincie Zuid-Holland. Hij zoomt in op parkeren en verstedelijking. “De provincie Zuid-Holland heeft onderzoek gedaan naar de effecten van parkeren op verstedelijking. We zagen projecten die kampen met structurele leegstand in parkeergarages, vertraagde projecten of projecten die helemaal niet van de grond komen omdat het fysiek en financieel niet mogelijk is om de door de norm vereiste parkeerplaatsen te realiseren en tegelijkertijd het project rendabel te houden. De provincie geeft gemeenten een voorzet voor meer maatwerk.”


Dom

Om 11.30 uur spreekt Gerard Tertoolen over smart mobility. En dan gaat hij vooral de keerzijde van deze ‘slimheid’ belichten. “Want”, zo stelt de verkeerspsycholoog, “Smart mobility geeft domme bestuurders.”


Bent u  voorbereid op e-laden?

Ivo Weekenborg, directeur van het Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur praat u om 13.15 uur bij over e-laden. Hij vraagt zich af of de gemeenten en regio’s voorbereid zijn op het (faciliteren van) e-laden op het werk, thuis en onderweg en gaat graag met u het gesprek hierover aan.


Samenwerken in plaats van regie voeren

Jeroen van Neer, Publiek Vervoer, vertelt u om 14.30 uur graag maar over de unieke manier waarop Groningen en Drenthe ov en doelgroepenvervoer combineren. “Publiek Vervoer werkt vanuit een aantal uitgangspunten. Een daarvan is ‘samenwerking in plaats van regie’. Daar wil ik het dan ook graag over hebben”, vertelt Van Neer enthousiast. Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven