Nieuws

Nieuw kennisplatform: Personenvervoer over water

Op 12 november 2014 is tijdens het Nationaal Verkeerskundecongres 2014 in Media Plaza Jaarbeurs Utrecht het ‘Kennisplatform Personenvervoer over water’ gelanceerd. Alle kennis rondom vervoer van personen over water is te vinden op dit nieuwe online platform. Daarnaast kunnen professionals binnen het werkveld elkaar via het platform vinden.

Het platform is medegefinancierd door het Landelijk Veren Platform (LVP). De begeleiding en het up-to-date houden van het platform zijn ondergebracht bij CROW.

 

Omrijkilometers voorkomen en toerisme stimuleren

In Nederland worden bijna 300 veerdiensten geëxploiteerd. Jaarlijkse maken vele tientallen miljoenen personen gebruik van deze veerdiensten. Alleen al de veerdiensten over rivieren en kanalen (‘zoete’ veren) vervoeren jaarlijks ruim 32 miljoen passagiers. Hierdoor worden ruim 330 miljoen omrijkilometers voor forenzen voorkomen. Daarnaast ontsluiten veerdiensten vaak toeristische attracties. Zo dragen veerdiensten bij aan de mobiliteit en economie.

 

Werkveld in beweging

Het werkveld van personenvervoer over water is sterk in beweging. Op dit moment verkennen verschillende partijen mogelijkheden voor nieuwe veerdiensten. Daarnaast heeft het werkveld te maken met uitdagingen zoals meer aandacht voor veiligheid en verduurzaming van veerdiensten (minder uitstoot schadelijke stoffen). Aan de andere kant heeft het werkveld te maken met teruglopende budgetten. Het platform ondersteunt professionals binnen het werkveld door het delen van kennis en praktijkervaringen.

 

Samenwerking partijen

Het ‘Kennisplatform Personenvervoer over water’ is een initiatief van het LVP en CROW. Bij de totstandkoming van het platform is samengewerkt met gemeente Gorinchem, gemeente Amsterdam, provincie Zuid-Holland, Stadshavens Rotterdam, Waterbus/Aqualiner, Centraal Bureau voor Rijn- en Binnenvaart, Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart, Grontmij, Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Overzetveren in Nederland (VEEON) en Netherlands Maritime Technology.

 

Vrij toegankelijk voor professionals

Het platform is vrij toegankelijk voor alle professionals die werkzaam zijn in het werkveld van personenvervoer over water. Professionals die werken bij de (decentrale) overheid, vervoersbedrijven, adviesbureaus, belangenorganisaties en kennisinstellingen. Om de groei van het platform te garanderen wordt naast het ‘halen’ van kennis wordt ook het ‘brengen’ van kennis gestimuleerd. Het platform is de plek om van elkaar te leren.

 

Toegang tot het platform

Bekijk het platform via www.personenvervoeroverwater.nl. De website bestaat uit vrij toegankelijke informatie, zoals nieuwsitems en ‘wie werkt waar’ en uit documenten in een bibliotheek. De documenten zijn toegankelijk na het aanmaken van een gratis CROW-account. 

Deel dit artikel