Nieuws

Minder rijders onder invloed dankzij gedragscampagnes

Het aandeel automobilisten dat rijdt onder invloed is de afgelopen vijftien jaar significant gedaald: van 4 procent in 2002 naar 1,4 procent in 2017. Dat komt omdat de sociale norm is verschoven en mensen daarna handelen. Bewustwordingscampagnes van Velig Verkeer Nederland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dragen daaraan bij.

Dat blijkt uit een tweejaarlijks onderzoek naar Rijden onder invloed, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van IenW. Bewustwordingscampagnes, zoals de Bob-campagne, leveren een bijdrage aan gewenste gedragsverandering. “Wij nemen het uitvoerende deel van bewustwordingscampagnes voor onze rekening, met de Bob-campagne of op festivals”, vertelt José de Jong van Veilig Verkeer Nederland (VVN). “Het ministerie verzorgt bijvoorbeeld posters langs de snelwegen.”

Campagnes

De Bob-campagne informeert publiek zo gericht mogelijk over de risico’s van rijden onder invloed en motiveert mensen om vooraf met elkaar duidelijke afspraken te maken. Bestuurders krijgen een beloning voor positief gedrag.


In 2017 voerder VVN tijdens het Zwarte Cross festivals 20.000 blaastesten uit en werden er 200.000 Bob-afspraken gemaakt. Bob-teams van VVN legden in totaliteit 1,5 miljoen contactmomenten en werden er 126.500 blaastesten af.

Van landelijk naar stedelijk gebied

Uit het onderzoek blijkt verder dat het aandeel overtreders is verschoven van landelijke gebieden naar stedelijke gebieden. In 2017 werden de meeste overtreders gepakt in Limburg en Noord-Nederland.


Verder zijn mannen vaker in overtreding dan vrouwen, ook al worden de verschillen kleiner. Mannen tussen 25 en 49 jaar zijn het meest in overtreding, terwijl dit voor vrouwen tussen de 25 en 34 jaar geldt.

Deel dit artikel