Nieuws

Fries OV wordt maatwerk

Een sterk hoofdnetwerk openbaar vervoer, OV op maat op het platteland en bussen die op duurzame brandstof rijden. Dat zijn de belangrijkste speerpunten van de provincie voor de toekomst van het openbaar vervoer. Doel is dat het OV bijdraagt aan de leefbaarheid en duurzaamheid van Fryslân.

Fries OV wordt maatwerk


Nieuwe manieren


Daarom kijkt de provincie naar nieuwe manieren om het openbaar vervoer in Fryslân te organiseren. Gedeputeerde Johannes Kramer: \"Friesland zet daarvoor extra geld in. Ook zoeken we nog meer de samenwerking met andere betrokkenen: gemeenten, instellingen en bedrijven. Alle mensen in Friesland hebben immers baat bij openbaar vervoer op maat.\"

OV op maat


Er blijft een sterk hoofdnetwerk openbaar vervoer in Fryslân. Op de trajecten waar veel reizigers reizen, rijden veel bussen en treinen. In het landelijk gebied komt OV op maat, bijvoorbeeld door OV en WMO-vervoer te combineren. Zo krijgen mensen een passend vervoermiddel op de momenten waarop ze dat nodig hebben. Dit komt ten goede aan de leefbaarheid op het platteland.


Duurzaamheid


De vervoerder moet bussen aanbieden die voldoen aan de schoonste uitstootnorm die er momenteel voor dieselbussen te krijgen is. Inschrijvers moeten in hun offerte ook aangeven wat de meer- of minderkosten zijn voor het rijden op duurzame brandstof. De provincie heeft een voorkeur voor groen gas. Bij de gunning van het contract in maart besluit de provincie om deze optie wel of niet in te kopen. Als op groen gas gereden wordt, stelt de provincie daarvoor vulpunten beschikbaar. Op Schiermonnikoog komen elektrische bussen. In Leeuwarden wordt die mogelijkheid onderzocht.

ICT


Met ICT-toepassingen wil de provincie vraag en aanbod beter op elkaar afstemmen. Ook moet actuele reisinformatie straks beschikbaar zijn op stations, via smartphone of per sms.

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven