Nieuws

Marktconsultatie iCentrale gestart

Marktpartijen hebben samen met het ministerie van IenW, gemeenten en provincies oplossingen ontwikkeld voor efficiënt en effectief stads- en wegbeheer. Decentrale overheden kunnen mobiliteit, veiligheid en slimme centrales nu inkopen als dienst. De marktconsultatie voor deze iDiensten is nu gestart. Alle aanbieders van oplossingen die stads- en wegbeheer beter en goedkoper maken kunnen inschrijven.

Marktconsultatie

De marktconsultatie van het programma iCentrale is gestart. Op aanbestedingsplatform TenderNed zijn alle documenten gepubliceerd, waarmee partijen hun interesse in het aanbieden van iDiensten kenbaar kunnen maken. Met deze marktconsultatie start de daadwerkelijke landelijke uitrol van iDiensten. Decentrale overheden realiseren met deze iDiensten eenvoudiger en goedkoper hun maatschappelijke beleidsdoelen: het bedienen van bruggen en sluizen, het bewaken en bedienen van tunnels en het uitvoeren van verkeersmanagement, stadsbeheer en -toegang, crowdmanagement en parkeerbeheer. Ook voor decentrale overheden waarvoor een eigen bediencentrale niet haalbaar is, komen deze diensten nu binnen bereik.

Gestandaardiseerd en stapsgewijs

Landelijke standaardisatie volgens de CROW-standaarden maakt het slim combineren van oplossingen voor meerdere decentrale overheden mogelijk. Het CROW stappenplan ‘Afnemen iDiensten door gemeenten en provincies’ schetst hoe decentrale overheden gestructureerd en stapsgewijs hun eigen situatie en ambities kunnen vertalen naar slimme iDiensten die hierop aansluiten en komen tot een afgestemde rolverdeling tussen overheden en private dienstverleners. Vanuit het landelijke programma iCentrale is een compact team van experts beschikbaar om decentrale overheden hierbij te faciliteren. 

Lees hier meer. 

Deel dit artikel