Nieuws

Verhandelbare spitsrechten

File- en bereikbaarheidsproblemen kunnen opgelost worden door prijs- en marktwerking te introduceren in het weggebruik. Nu worden veel initiatieven om files tegen te gaan, gefinancierd vanuit publieke bijdragen, zoals het project Spitsmijden. 

Verhandelbare spitsrechten

Idee

Het streven is om dit af te bouwen en om andere instrumenten in te zetten om het spitsgedrag te beïnvloeden. In deze DBR-Synthesenotitie introduceren auteurs Erik Verhoef (VU, Amsterdam) en Hans Stevens (De Verkeersonderneming Rotterdam) het idee van verhandelbare spitsrechten. Door een markt te creëren voor spitsrechten kan het aantal ritten in de spits aan banden worden gelegd en worden gereduceerd. Weggebruikers kunnen ervoor kiezen om hun spitsrechten te verkopen aan andere gebruikers die er meer geld voor over hebben om zich tijdens de spits te verplaatsen. Op deze manier blijven de verplaatsingen met de hoogste betalingsbereidheid over. Het is hierbij echter wel van belang dat er alternatieven voor het spitsmijden worden ontwikkeld of ondersteund, zodat het een vrijwillige keuze blijft om de spitsrechten te kopen en verkopen.

Werkgevers belangrijke rol


De auteurs concluderen dat werkgevers een belangrijke rol spelen in het implementeren van de verhandelbare spitsrechten in de praktijk. Wanneer een groep werkgevers besluit om hun werknemers spitsrechten te geven en samen de handhaving na te leven, of een uitvoeringsorganisatie in het leven te roepen om dit te doen, kunnen zij het aantal files in een gebied terugdringen en de bereikbaarheid vergroten.

Pleiten voor pilots


De auteurs pleiten ervoor om een aantal pilotprojecten te starten om te testen of er daadwerkelijk een markt van en voor spitsrechten gecreëerd kan worden. De mogelijkheden die de verhandelbaarheid van rechten bieden, staan nog niet voldoende op het netvlies van veel beleidsmakers en bestuurders, stellen zij.

Download hier de volledige notitie Verhandelbare spitsrechten >>

 

 

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven