Nieuws

Komt u een bakkie kennis doen?

Kom op 28 en 29 november langs in het KennisCafé van Acquire Publishing tijdens de Vakbeurs Mobiliteit in Expo Houten. Neem een bakkie koffie en doe kennis(sen) op. In het KennisCafé, tegenover stand 2.5.13, kunt u op informele wijze bijpraten met experts over relevante thema’s binnen uw vakgebied.

Woensdag 28 november

Op woensdag 28 november passeren diverse onderwerpen de revue. Kom luisteren, stel vragen en denk mee!


11.00 uur Hoe om te gaan met veranderingen?

De wereld om ons heen verandert. Snel. Hoe gaat u daar mee om? Lukt het nog om alles te doen zoals u het altijd al deed? Veelal vragen nieuwe vraagstukken om nieuwe oplossingen. Maar hoe dat je dat? 


‘Als je doet wat je deed, dan krijg je wat je kreeg’


Verandering vraagt om LEF. In het future center van Rijkswaterstaat doorbreekt men vaste patronen; is er ruimte voor nieuwe denkwijzen en ideeën. En dat is wat u in het KennisCafé ook zult ervaren. De mensen van LEF dagen u uit de grenzen te verleggen; wég van de postzegel aanpak. Op naar voorbij de horizon.


Spreker: Azzadine Al Harchaoui – LEF future center

 

12.00 uur - De kunt van de online boodschap

Hoe raakt u een gevoelige snaar bij je websitebezoeker? Wie is de doelgroep, in welke vorm gieten we een boodschap en welke valkuilen kom je onderweg tegen? Daar gaan we het over hebben.

 

Spreker: Jan Willem Kerssies - Acquire Publishing

 

14.00 uur Verkeersongevallen voorspellen en voorkomen

Helaas is er een toenemend aantal verkeersongevallen op Rijkswegen. Er zijn blackspotlocaties waar relatief veel ongevallen gebeuren. Het RWS Datalab heeft een stevig voorspelmodel gebouwd op een flinke dataset met weg- en ongevalskenmerken. Het model wordt ingezet om de impact van mogelijke infraverbeteringen op blackspotlocaties te berekenen om het aantal ongevallen op Rijkswegen te verminderen.


Spreker Arjan Knol neemt u mee in de wereld van RWS DataLab waar slim wordt gewerkt met heel veel data.

 

15.00 uur Fietsers kiezen aantrekkelijke route - Een onderzoek naar de invloed van de beleving van fietsers op het verplaatsingsgedrag

Als we het verplaatsingsgedrag van fietsers willen beïnvloeden is het wellicht belangrijker om een aantrekkelijke route te ontwerpen dan een snelle. Uit onderzoek van Goudappel Coffeng blijkt dat de routekeuze vooral wordt bepaald door de aantrekkelijkheid van een route, en veel minder door de beleefde reistijd. Wel wordt een aantrekkelijke route als korter ervaren. De beleefde reistijd wordt meestal 1,5 keer zo hoog ingeschat dan de werkelijke reistijd. Vooral rustige routes zonder te veel prikkels en route waar de fietser zich welkom voelt, dragen bij aan een positieve fietsbeleving.


Spreker: Laura Groenendijk - Goudappel Coffeng B.V.

Donderdag 29 november

Op donderdag 29 november passeren diverse onderwerpen de revue. Kom luisteren, stel vragen en denk mee!

 

11.00 uur Parkeernorm bij zorgwoningen

De ruimte in de gebouwde omgeving wordt steeds krapper en daarmee kostbaarder. De vraag hoeveel parkeerplaatsen aangelegd moeten worden bij een zorgwoning mag in dit kader kritisch tegen het licht worden gehouden.


Want als er dementerende ouderen wonen of bijvoorbeeld mensen met een visuele beperking, hoe belangrijk zijn parkeerplaatsen voor hen? De nieuwe parkeerkencijfers van het CROW geven enig houvast; tussen de 0,3 en 0,6 per woning. Wanneer is 0,6 parkeerplaats per woning te overwegen en wanneer is 0,3 voldoende?


Spreker Christian Ratering van de gemeente Nieuwegein vertelt u graag meer over de overwegingen die hierbij een rol spelen.

 

11.30 uur - Laat u horen! Jonge en oude professionals in gesprek

Oudere professionals beschikken over een waardevolle portie kennis en een enorm netwerk, terwijl jonge professionals vraagstukken met een frisse visie en lef tegemoet treden. Door dezen te combineren, laten we het niet verloren gaan en kunnen we ons voorbereiden op een fantastische toekomst. Laat ook uw mening horen!


Sprekers: Bo Bos (XTNT) en Aad Wilmink (Oud-Rijkswaterstaat)

 

14.00 uur De kunst van de online boodschap

Hoe raak je een gevoelige snaar bij je websitebezoeker? Wie is de doelgroep, in welke vorm gieten we een boodschap en welke valkuilen kom je onderweg tegen? Daar gaan we het over hebben.


Spreker: Jan Willem Kerssies - Acquire Publishing


15.00 uur – Hebben we een plan B? Over gebiedsontwikkeling en duurzame mobiliteitsoplossingen

In steden wordt gebouwd. Maar de ruimte is schaars en duur. Het verlagen van de parkeernorm kan een oplossing zijn als er dan wel nieuwe vormen van mobiliteit worden aangeboden.


De trend is dat gebieds- en projectontwikkelaars duurzame mobiliteit omarmen. Gemeenten vinden dit veelal een prima oplossing. Immers: minder parkeerruimte = minder auto’s en minder auto’s geeft minder druk op de verkeersmodellen. Ook politiek gezien kan het ontmoedigen van autobezit en het stimuleren van andere vormen van mobiliteit rekenen op grote steun.


Professor Giuliano Mingardo overdenkt tijdens zijn Talk in het Kenniscafé de risico’s en consequenties van deze ontwikkeling en gaat graag met u in gesprek.

Deel dit artikel