Nieuws

Laat je inspireren door de kennissessies tijdens het NVC

Tijdens het Nationaal verkeerskundecongres worden traditiegetrouw kennissessies van dertig minuten geprogrammeerd. We zullen de komende weken aandacht schenken aan deze sessies. Vandaag deel 1.

Stad, durf te sturen 
Martien Das, Sanne Kalshoven, Rijkswaterstaat

Hoe lager het autobezit, hoe levendiger de stad. Een verschuiving van autobezit naar autodelen biedt de kans om groei in goede banen te leiden en steden op een duurzame manier bereikbaar en leefbaar te houden. De afgelopen jaren zijn in de Green Deal Autodelen en in de City Deal Elektrische deelmobiliteit ervaringen opgedaan die breder toegepast kunnen worden om zo de transities richting autodelen en elektrisch rijden te versnellen.

Op weg naar een sluitende publieke registratie van wegennetwerken
Alex Mink, Gemeentelijk Netwerk voor Mobiliteit en Infrastructuur / Eric van der Ster, Rijkswaterstaat

Een proeve van een concept om publieke data over infrastructuur optimaal te bundelen en te ontsluiten. Rijkswaterstaat verzamelt landelijk topologische data over wegvakken en knooppunten via het (sinds 2011 open databestand) Nationaal Wegen Bestand (NWB). Het aanleveren van data gebeurt door gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat, maar veel datastromen worden versnipperd geregistreerd. Er worden voorzetten gedaan voor een doorontwikkeling van het NWB.


Wat kan verkeersmanagement bijdragen aan de verkeersveiligheid?
Henk Taale, Rijkswaterstaat en TU Delft / Isabel Wilmink, TNO

De verkeersveiligheid gaat een ongewenste kant op. Eén van de opties is de inzet van verkeersmanagement. Nieuw onderzoek laat zien dat dat de relatie tussen verkeersmanagement en verkeersveiligheid niet zomaar gelegd wordt. Het is wenselijk dat zoveel mogelijk expliciete doelstellingen met betrekking tot de verkeersveiligheid geformuleerd worden.


Aanmelden voor het Nationaal verkeerskundecongres kan via deze link

Deel dit artikel