Nieuws

Rechtstreekse aansluiting bedrijvenpark H2O op de A28

De provincie Gelderland heeft een overeenkomst ondertekend voor het aanleggen van de aansluiting Wezep – Bedrijventerrein H2O op de A28.

De provincie Gelderland heeft een samenwerkingsovereenkomst ondertekend met de gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek, Rijkswaterstaat en Ontwikkelingsmaatschappij Hattemerbroek B.V voor het aanleggen van een nieuwe aansluiting tussen bedrijventerrein H2O en de A28. 

 

Voor de ontwikkeling van bedrijvenpark H2O, aan de zuidzijde van de A28, is een goede, rechtstreekse ontsluiting op de A28 nodig. De totale kosten van de ontsluiting bedragen circa 20 miljoen euro. In de bestaande situatie is sprake van knelpunten die niet kunnen worden opgelost door de bestaande aansluiting aan te passen. De provincie laat daarom een nieuwe aansluiting aanleggen ter hoogte van de Voskuilerdijk. Er komt een verbindingsweg tussen de nieuwe aansluiting en de Zuiderzeestraatweg (N308), de kruising Rondweg – Duurzaamheidsstraat wordt aangepast en de bestaande aansluiting Wezep op de A28 opgeheven. Voor de realisatie van de nieuwe aansluiting op de A28 hebben de gemeenten om samenwerking gevraagd bij de provincie en Rijkswaterstaat. De provincie zal optreden als opdrachtgeven en zorgdragen voor planvoorbereiding en aanbesteding. De provincie stelt 3,9 miljoen euro extra beschikbaar voor de nieuwe aansluiting.

Deel dit artikel

Geplaatst door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven