Nieuws

Living Lab duurzame stadslogistiek gestart

Dertig partijen, waaronder logistiek dienstverleners, hub-exploitanten, gemeenten en kennisinstituten werken samen in een vijfjarig Living Lab om zero-emissie alternatieven voor stadsdistributie te ontwikkelen en te implementeren.

CILOLAB, zoals het Living Lab is gedoopt, richt zit niet op nieuwe initiatieven maar kijkt samen met de betrokken partners naar al lopende pilots en bestaande stadslogistiek en brengt de impact en mogelijkheden in kaart. Logistieke partijen kunnen de inzichten gebruiken om hun activiteiten op zero-emissie gebied door te ontwikkelen en op te schalen. Als living lab gaat CILOLAB uit van een cyclische, actiegedreven aanpak. Tijdens verschillende activiteiten en initiatieven gaat het lab op zoek naar verbeterpunten en plaatsen waar goed functionerende concepten kunnen worden opgeschaald. Doelstelling in het Klomaatakkoord is dat 30 tot 40 grotere gemeenten in 2025 een middelgrote zero-emissie-zone hebben ingevoerd. 

Partners

Het lab werkt met een dertigtal partners, waaronder Albert Heijn, CityHub, Fietskoeriers, Havenbedrijf Rotterdam, Port of Amsterdam, Suez, TLN, UPS, de gemeenten Delft, Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Zwolle, de Hogeschool van Amsterdam en de Erasus Universiteit.

Deel dit artikel