Nieuws

Duurzame primeur in Utrecht

Het fietspad op de Croeselaan in Utrecht is volgens Dura Vermeer niets minder dan een primeur. Het bedrijf legde een zogehten RaMaC fietspad aan waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk lager is dan een reguliere wegverharding.

Hierbij vervangt een geopolymeer het gebruikelijke cement. Deze betonsoort is slechts enkele keren eerder toegepast als fietspad, maar nog eerder nooit in het rood. Bij cementgebonden betonproducten komt relatief veel CO2 vrij. Bij wegen die worden aangelegd met RaMaC is het energie-intensieve cementproductieproces overbodig en daarmee kenmerkt deze wegverharding zich door een zeer lage CO2-emissie en een gehalveerde MKI-score.

Groene zone

De Croeselaan wordt een groene zone met ruim baan voor fietsers en voetgangers. De straat is gelegen in het stationsgebied Utrecht, direct naast het Jaarbeursplein en Beatrixtheater. Het project is onderdeel van de grootschalig herstructurering van het gehele stationsgebied. Na de zomer moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Deel dit artikel