Nieuws

Tunnel onder het Wad optie voor Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat, de betrokken gemeenten en de provincie presenteerden drie mogelijke scenario's om de bereikbaarheid van Ameland te behouden na 2030. Éen van de opties is een tunnel onder het Wad.

Door het dichtslibben van de vaargeul moet er op de verbinding tussen Holwerd en Ameland steeds vaker gebaggerd worden. Rijkswaterstaat, de provincie Fryslân, de gemeente Noardeast-Fryslân en de gemeente Ameland hebben drie mogelijke oplossingen gepresenteerd om de bereikbaarheid van Ameland - en de bereikbaarheid van het vaste land vanaf Ameland - te garanderen.
 

Vertragingen

De veerverbinding tussen Holwerd en Ameland heeft regelmatig last van vertragingen. Door stroming, zand en slib in de Waddenzee moet de vaargeul steeds vaker gebaggerd worden, omdat deze te ondiep wordt. Rijkswaterstaat en de andere partijen hebben een drietal scenario's gepresenteerd om het probleem op te lossen. Het gaat dan om de bereikbaarheid van het eiland vanaf 2030. Optimaliseren bestaande verbinding
 

Scenario's

Het eerste scenario bestaat uit het optimaliseren van de huidige bestaande veerverbinding. De route blijft dan Holwerd-Nes, en vrachtvervoer en personenvervoer met een auto worden gescheiden van voetgangers en fietsers. Het tweede scenario is het verplaatsen van de vaarroute. De vertreklocatie vanaf de vaste wal wordt in dat geval verplaatst naar Ferwert, om beter aan te sluiten op bestaande vaargeulen. De aankomstlocatie blijft dan Nes op Ameland. De derde oplossing die naar voren is gebracht betreft een tunnel onder het Wad. 
 

Tunnel 

Rijkswaterstaat ziet dit als een reële optie. De eilandbewoners zijn niet onverdeeld positief. ,"Een tunnel wordt op het eiland gezien als een van de allerlaatste opties”, zegt Tonnie Overdiep van Dorpsbelang Nes in het Friesch Dagblad. Klaas Touwen van ondernemersplatform OPA:. "Het zou betekenen dat Ameland geen eiland meer is.” De waddenvereniging laat weten de tunnel "vergezocht en niet reëel" te vinden.

Deel dit artikel