Nieuws

Wordt de Ring van Antwerpen overkapt?

De Ring van Antwerpen is al jaren een doorn in het oog. Een van de oplossingen, een ambitieus en vooral duur voorstel, belooft alles op te lossen: het overkappen van de ring.

Op de ring rond de Belgische Scheldestad staan regelmatig ellenlange files en ook de luchtkwaliteit is de laatste jaren drastisch gedaald. Verkeersdrukte en vooral de nabijheid van de ring zouden volgens onderzoek de grootste boosdoeners zijn. De Vlaamse regering heeft voor die reden in 2015 een speciale overkappingsintendant aangesteld: Alexander D’Hooghe.

Geheel overkapt

Het voorstel dat mede door D’Hooghe tot stand is gekomen, is zeer ambitieus. De gehele ring moet overkapt worden, waarbij het doorgaande verkeer in een tunnel terechtkomt. Deze weg zal zo weinig mogelijk afslagen krijgen, om te voorkomen dat het verkeer vastloopt. Ook de doelstellingen mogen er wezen: het plan belooft 50% extra capaciteit op de ring, 350 ha aan nieuwe stadsparken voor meer groen en ruimte voor 15.000 nieuwe woningen.

Alternatief voor de stad

Wat betreft verkeer wordt er in het voorstel ook een flinke omslag gemaakt. De Antwerpse Ring gaat er vooral zijn voor verkeer binnen de stadsregio en voor verkeer dat in de stad moet zijn. Verkeer dat rond de stad moet en havenverkeer wordt zoveel mogelijk rond de stad geleid middels het Haventracé. Hiervoor zal een systeem van verkeersturing komen.Bij deze concepten wordt gestreefd naar een modal shift 50/50. Dat houdt in dat op termijn 50 procent van alle verplaatsingen moet gebeuren met de fiets, trein, tram, bus, taxi, waterbus e.d. Hiervoor wordt onder meer geïnvesteerd in fietsvoorzieningen en openbaar vervoer.

Planning

Op de website van ringland.be zijn voor en na beelden te zien. Deze benadrukken wederom de enorme schaal van dit project, maar eveneens de overduidelijke voordelen mocht het voorstel werkelijkheid worden. Als het project wordt uitgevoerd, duurt het zeker tot 2030 voordat de Ring onder de grond verdwenen is.


Meer informatie over de plannen leest u op
ringland.be, de website van de overkappingsintendant overdering.be en de website toekomstverbond.be, het akkoord van de Vlaamse overheid, de Stad Antwerpen, Havenbedrijf Antwerpen en burgerbewegingen over mobiliteit en leefbaarheid in de Antwerpse regio. Bekijkt u ook onderstaande video over het voorstel van Ringland.Dit artikel komt uit ReScape

Deel dit artikel