Nieuws

Inwoners Gelderland mogen meedenken over weginrichting

De provincie Gelderland onderzoekt of het mogelijk is inwoners in een vroeg stadium mee te laten denken over de inrichting van de wegen in de provincie.

De provincie Gelderland wil in een vroeg stadium informeren onder de inwoners welke aandachtspunten er zijn, via een online enquête. De N826 tussen Zut[hen en Laren, en de N797 tussen Putten en Garderen zijn de eerste wegen die mee doen in deze proef. De provincie vraagt in een online enquête bewoners en weggebruikers hun op- en aanmerkingen en aandachtspunten voor de trajecten zo gedetailleerd mogelijk door te geven. De zo verkregen informatie neemt de provincie mee in de afweging voor het onderzoeken van de te nemen  maatregelen aan die weg. Omdat het om een nieuwe aanpak gaat wil de provincie ook graag horen wat bewoners ervan vinden om op deze manier hun mening te kunnen geven.

Groot onderhoud

In 2023 staat voor beide wegen groot onderhoud gepland. Dit onderhoud combineert de provincie met andere maatregelen, bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid te verbeteren. Groot onderhoud van een provinciale weg vindt elke 9-10 jaar plaats. Om dit gestructureerd te laten verlopen heeft de provincie een onderhoudscyclus ontwikkeld de wegen in haar beheer, de zogenoemde trajectprogrammering. 

Deel dit artikel