Nieuws

EC-budget voor ontbrekende infraschakels grensgebieden

De Europese Commissie financiert 13 vervoersprojecten met een gezamenlijke waarde van 140 miljoen euro in grensgebieden, waaronder de verbetering van de Nederlands-Duitse grensverbinding in het netwerk Heerlen-Aken, waarmee de verbinding in de Rijn-Alpen-corridor verbetert. Ook wordt de grensoverschrijdende spoorinfrastructuur in het havengebied Gent-Terneuzen aangepakt.

De Commissie lanceerde in oktober een oproep tot het indienen van projecten, nadat ze in het kader van de Financieringsfaciliteit voor Europese Verbindingen (CEF) 110 miljoen euro ter beschikking had gesteld voor ontbrekende grensoverschrijdende verbindingen. De kwaliteit en de verwachte impact van de geselecteerde projecten was reden om het projectbedrag te verhogen naar 140 miljoen euro. Het CEF-coördinatiecomité maakte op 11 juli de selectie van projecten bekend.

13 projecten

Er worden 13 vervoersverbindingen gefinancierd in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Polen, Portugal, Slovenië, Spanje en het VK (meer informatie over de projecten). Nadat de Commissie het Europees Parlement heeft geïnformeerd, zal ze naar verwachting eind juli het besluit formeel goedkeuren. Vervolgens zal het Uitvoerend Agentschap innovatie en netwerken tot het najaar van 2017 de afzonderlijke subsidieovereenkomsten met de begunstigden van de projecten voorbereiden en ondertekenen. De gefinancierde projecten zijn:

 • Opwaardering en elektrificering van het tracé Lohsa-Horka en uitrusting met ETCS (PL/DE)
 • Verbetering van de verbinding NL/DE-grens in het alomvattende netwerk Heerlen-Aken
 • Elektrificering van de spoorverbinding Mol-Weert (Belgische gedeelte)
 • Bouw van de tweede buis van de Karawanken-wegtunnel op de grens van Oostenrijk en Slovenië
 • Renovatie (studie) van de grensoverschrijdende spoorverbinding Pau-Zaragoza (ES/FR)
 • ViA15: realisering van de ontbrekende verbinding in de grensoverschrijdende weginfrastructuur in de Rijn-Alpen-corridor (NL/DE)
 • Karawanken-spoortunnel (studie) - grensoverschrijdende verbinding tussen Slovenië en Oostenrijk
 • Grensoverschrijdende wegverbinding in de Atlantische corridor: A25-IP5 Vilar Formoso-A-62 Fuentes de Oñoro (ES/PT)
 • Aansluiting van het intermodale knooppunt in Athus op het Franse spoorwegnet (BE/FR)
 • Oplossing van een groot knelpunt in de Noordzee-Med-corridor bij Newry/Warrenpoint (UK-IE)
 • Verbetering van de verkeersveiligheid op de A1 Belfast-Dublin - ontwikkelingsstudies (UK-IE)
 • Verbetering van de interstedelijke wegverbinding B7 Pafos-Polis Chrysochous (CY)

Deel dit artikel