Nieuws

EU-subsidie voor Smart City-toepassingen in Rotterdam

De Europese Commissie heeft het voorstel van een door Rotterdam geleid internationaal consortium goedgekeurd voor een subsidiebedrag van bijna 18 miljoen euro voor Smart City-toepassingen. Hiervan is 5,4 miljoen bestemd voor projecten in Hart van Zuid, waarvoor een pakket aan innovatieve duurzaamheidsmaatregelen is bedacht. De rest van het bedrag wordt verdeeld over projecten in andere steden binnen het consortium: Glasgow in Schotland, Umeå in Zweden, Brno in Tsjechië, Parma in Italië en Gdansk in Polen.

Gebouwen en openbaar vervoer

Voor Hart van Zuid heeft de gemeente samen met Uniresearch, Ballast Nedam, RET, KPN, ENECO, Futureinsight, Erasmus Universiteit en TNO een pakket aan innovatieve duurzaamheidsmaatregelen bedacht. Zo komen er intelligente energiemanagementsystemen, die de uitwisseling van energie tussen diverse gebouwen mogelijk maken, zo als Ahoy, het zwembad, het kunstenpand en het metro- en busstation. Daarbij wordt gebruik gemaakt van duurzame energiebronnen: bijvoorbeeld zonnepanelen, urban windmolens, warmte-koudeopslag-installaties en energieterugwinning uit het riool en vanuit het wegdek. 


Niet alleen gebouwen worden aangesloten, maar ook het OV.


Nul-emissie en data

Hiermee wordt een grote stap gezet naar nul-emissie van C02. Bijzonder aan het project is ook dat de data worden ontsloten. Door gebruik te maken van een 3D-model die onder andere het energiegebruik in het gebied visualiseert, ontstaat er beter inzicht in de mogelijkheden om het energiemanagement te optimaliseren.

 

Horizon2020-programma

De subsidie is onderdeel van het EU Horizon2020-programma en bedoeld voor demonstratieprojecten waar ICT, Energie en Mobiliteit op innovatieve manier worden toegepast en waarbij publieke partijen samenwerken met marktpartijen en kennisinstellingen in internationaal verband. De EU heeft voor Horizon 2020 een omvangrijke, innovatieve investeringsagenda opgesteld voor de jaren 2015-2020 waarmee zo’n 80 miljard euro gemoeid is.


Met het winnen van de tender wordt een concrete stap gezet in het vernieuwen en het verduurzamen van de economie. Het sluit hiermee nauw aan met de recent gepresenteerde investeringsagenda: ‘Investeren in vernieuwing’ van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

Deel dit artikel