Nieuws

ProRail krijgt eerder nieuwe wandel- en fietsroutes te zien

ProRail krijgt voortaan nieuwe wandel- en fietsroutes te zien, voordat ze uitgezet worden. Dit heeft staatssecretaris Dijksma op 9 november afgesproken met ProRail en de recreatieve belangenorganisaties. Er vinden regelmatig veranderingen plaats aan spoorwegovergangen om de veiligheid van automobilisten, fietsers en wandelaars en de doorstroming van het verkeer te vergroten. Bij zulke veranderingen is vaak sprake van recreatieve- en veiligheidsbelangen, die tegen elkaar moeten worden afgewogen. Daarom is het belangrijk dat ProRail en recreatieve belangenorganisaties elkaar goed weten te vinden.

Onder leiding van staatssecretaris Dijksma zijn nu afspraken gemaakt tussen de recreatieve belangenorganisaties en ProRail. Zo moet voor alle spoorwegovergangen in Nederland duidelijk worden of deze openbaar toegankelijk zijn of niet.

 

Besluitvormingsproces

Het besluitvormingsproces rondom veranderingen aan spoorwegovergangen wordt transparanter en recreatieve belangenorganisaties kunnen hun advies eerder in dit proces geven. Tegelijkertijd gaan de belangenorganisaties hun belangen voortaan allemaal op dezelfde manier beargumenteren, waardoor deze beter beoordeeld kunnen worden.

 

Veilig oversteken

Bovendien gaan alle partijen zich samen inspannen om wandelaars en fietsers te wijzen op manieren om spoorwegovergangen zonder slagbomen of lichtsignalen veilig over te steken. Ook is de bedoeling dat deze overgangen gemeden worden bij het uitzetten van nieuwe routes.

 

Programma NABO

De gemaakte afspraken zijn belangrijk voor de aanpak van spoorwegovergangen. In het Programma Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO) is door het ministerie van IenM 10 miljoen euro gereserveerd voor het vergroten van de veiligheid op zulke overwegen. Onderdeel van het programma is de veiligheid te vergroten met innovatieve ideeën . De recreatieve belangenorganisaties zijn ook in dit proces betrokken.

 

Deel dit artikel