Nieuws

27 slimme kruispunten op en nabij ring Almelo

27 kruispunten op en vlakbij de ring van Almelo moeten eind dit jaar voorzien zijn van slimme verkeerslichten. Sweco en Vialis gaan samen dit project verzorgen.

Vialis draagt zorg voor de ombouw van de huidige verkeersregelinstallaties tot intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI's). Sweco zorgt voor de aansturing door middel van Smart Traffic. Hierbij wordt ingezet op het voorspellende vermogen van Smart Traffic. De verkeerlichten reageren niet alleen op het actuele voertuigaanbod, maar het systeem doet ook een voorspelling over welk voertuig op welk moment bij welk verkeerslicht aan zal komen. Door hier gebruik van te maken kan een optimale doorstroming gerealiseerd worden. KPN gaat er voor zorgen dat door middel van 5G de verkeerslichten kunmnen samenwerken met weggebruikers, Smart Traffic en andere verkeerslichten op de ring Almelo. 
 

Doostroming optimaliseren

 
In het nieuwe systeem 'weet' elk verkeerslicht de status van de andere verkeerslichten. Zo kan het systeem elk indivueel kruispunt optimalisering, maar tegelijkertijd ook de doorstroming op de gehele ring waarborgen. Bepaalde groepen verkeersdeelnemers, zoals vrachtverkeer of fietsers, kunnen in het nieuwe systeem prioriteit krijgen.  De betere doorstroming moet leiden tot minder uitstoot en betere verkeersveiligheid. 

Vlinderstructuur

Almelo heeft een zogenoemde 'vlinderstructuur', waarbijj grote groengebieden diep de stad indringen. Nadeel van deze structuur is dat de afstanden binnen de stad relatief groot zijn ten opzichte van de 73 duizend inwoners die Almelo telt. De gemeente Almelo heeft een mobiliteitsvisie waarbij bereikbaarheid van de binnenstand én de werkgebieden een grote rol spelen. Daarnaast wil Almelo graag koploper zijn met mobiliteitsinnovaties. Rob Hulleman, senior Verkeerskundige bij de gemeente Almelo: "We hebben de ambitie om onze infrastructuur klaar te maken voor de toekomst en de leefbaarheid in de stad te verbeteren. Toepassing van Smart Traffic past volledig bij deze opgave."
 
Partners in dit project zijn de gemeente Almelo, Vialis en Sweco. Daarnaast verzorgt KPN de 5G-verbindingen. In het kader van Talking Traffic zijn ook het Ministerie van IenW en de provincie Overijssel betrokken. "De implementatie van Smart Traffic op de ring van Almelo is echt een team-effort van de gemeente Almelo, Vialis en Sweco. We zijn het Ministerie en de provincie Overijssel dankbaar voor hun financiële support, want met dit project kunnen we samen werken aan slimme mobiliteitssystemen van de toekomst in Nederland", aldus Rob Hulleman.
 

Evaluatie door Universiteit Twente 

De Universiteit Twente gaat het functioneren van een aantal verkeerslichten evalueren en kijkt specifiek naar de effecten voor het vrachtverkeer. In de eerste helft van 2020 voert de universiteit in opdracht van het ministerie van IenW een evaluatie uit naar het functioneren van de iVRI's. 

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven