Nieuws

Ingrijpende maatregelen nodig om positie fiets te waarborgen

Vier stedenbouwkundige adviseurs hebben onderzocht welke ruimtelijke maatregelen er zijn te nemen om de positie van de fiets in de toekomst zeker te stellen. Daarvoor zullen ingrijpende aanpassingen nodig zijn.

Het onderzoek is gedaan in opdracht van het College van Rijksadviseurs. De stedenbouwkundige adviseurs komen tot de conclusie dat er ingrijpende maatregelen nodig zijn om de positie van de fiets in het verkeer, ook in de toekomst, zeker te stellen. De onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met de vier grote steden, het ministerie van IenW, de Vervoerregio Amsterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de provincie Utrecht. Per stad is een bureau geselecteerd om een toekomstbeeld te schetsen van vanuit een specifieke invalshoek.


Bureau Artgineering onderzocht in Rotterdam hoe de barrièrewerking van infrastructuur kan worden overwonnen en de verbindingen met het landschap en aangelegen stedelijke gebieden kunnen worden verbeterd. In Den Haag bekeek MUST hoe het fietsgebruik in het centrum in goede banen is te leiden, met als specifiek doel de samenhang tussen fietsroutes en parkeren. Bureau Maxwan bekeek in Utrecht welke ruimtelijke ingrepen routekeuze en fietsgedrag kunnen beïnvloeden. De Urbanisten gingen in Amsterdam aan de slag met het vraagstuk hoe de fietswijk van de toekomst eruit kan zien, met als casus de nieuwe stadswijk Havenstad.

 

De komende periode zal het College van Rijksadviseurs de resultaten van deze studies in een samenvattende publicatie verwerken. Daarnaast zal een deel van het werk ook getoond worden op de Bicycle Architecture Biennale in juni in Amsterdam.


Op 20 juni is in Houten het Nationaal Fietscongres. Aanmelden kan hier.

Deel dit artikel