Nieuws

Subsidie goederenver- voer per spoor

Subsidie goederenvervoer per spoor Met de zogeheten subsidieregeling ‘bundeling van goederenstromen voor vervoer op het spoor' (BGS) wil de overheid de samenwerking bevorderen in de spoorlogistieke keten en de bundeling van goederenstromen over het spoor. De regeling moet met name spoorvervoerders, logistiek dienstverleners en verladers lokken die goederen over het spoor vervoeren of dit van plan zijn.

Subsidie goederenver- voer per spoor

Regeling is drempelverlagend


De subsidie (3 miljoen euro in totaal) kan worden aangevraagd voor projecten die zo stelt I&M: 'organisatorische en fysieke drempels verlagen en zo zorgen voor meer bundeling van goederenstromen'. Dit kan bijvoorbeeld door aanpassingen in het logistieke proces van een bedrijf, door een deel van de productie te bundelen met handelswaar van andere bedrijven en die vervolgens te transporteren via het spoor.

Optimalisatie spoorlogistieke keten


Ondernemers kunnen individueel een aanvraag indienen bij het ministerie I&M maar vooral ook in samenwerking met andere ondernemers. Bedrijven die in aanmerking komen voor deze subsidie betalen ten minste vijftig procent van de projectkosten zelf. De overheid beoordeelt de plannen op hun kwaliteit voor de optimalisatie van de spoorlogistieke keten en de bundeling van goederenstromen en op het vermeerderen van kennis en het toepassen van innovatie.

Matchmakingbijeenkomst


Op dinsdag 29 mei houdt Agentschap NL een matchmaking- en voorlichtingsbijeenkomst. Adviseurs van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Agentschap NL geven dan een toelichting op deze subsidieregeling. Ondernemers ontmoeten dan ook potentiële partijen voor samenwerking en hun zakelijk netwerk. Aanvragen voor de subsidie kunnen vanaf 1 juli aanstaande tot 4 december van dit jaar worden ingediend bij Agentschap NL.

Bron: Bas Dijkhuizen/Logistiek.nl

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven