Nieuws

Tunnel station Zwolle breder

Perrontunnel Zwolle mogelijk negen keer breder ProRail en NS zijn een onderzoek gestart naar de haalbaarheid van uitbreiding van de perrontunnel van station Zwolle. De tunnel wordt momenteel vernieuwd en verbreed van 5 naar 17 meter. Onlangs uitte NS echter de wens om er ook winkelruimte in mogelijk te maken waarvoor een 47 meter brede tunnel nodig is.

Tunnel station Zwolle breder

 

Van 5 naar mogelijk 47 meter breed

Een verdere uitbreiding van deze tunnel zou volgens alle betrokken partijen nog eens een extra impuls voor het stationsgebied betekenen. NS heeft voorkeur voor extra winkelruimte in de perrontunnel omdat daar de meeste reizigers passeren. Zowel voor ProRail als NS speelt ook mee dat winkels bijdragen aan levendigheid op een station en daarmee ook aan sociale veiligheid.

Weerszijde

Voor de winkelruimte wordt in de studie uitgegaan van tweemaal vijftien meter extra ruimte aan weerszijde van de reeds geplande 17 meter brede tunnel. Het totaal komt daardoor op 47 meter. Onderwerp van onderzoek zijn de technische haalbaarheid, de financiele gevolgen en natuurlijk de
gevolgen voor de reizigers.


ZwolleSpoort

De werkzaamheden rond station Zwolle gaan gedurende de studie gewoon door. De capaciteit van het station wordt al uitgebreid voor de verwachte reizigersgroei mede door de komst van de Hanzelijn. Er wordt daartoe onder andere een vierde perron aangelegd en een nieuwe wisselstraat. Deze
werkzaamheden kunnen los van de bouw van de tunnel plaatsvinden en lopen goed op schema. Oplevering staat gepland voor december 2012.


Nieuwbouw

Momenteel wordt ook al gewerkt aan de nieuwe perrontunnel van 17 meter breed en die werkzaamheden gaan ook onverminderd door. Oplevering hiervan staat gepland in 2013 en ook dit loopt op schema. Om de nieuwe tunnel te kunnen bouwen is onlangs een tijdelijke traverse opgeleverd. Mocht het besluit vallen om de tunnel nog verder te vergroten, dan zal alleen dit onderdeel van het project meer tijd kosten en de traverse langer in gebruik zijn.
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

Deel dit artikel