Nieuws

Platform Ruimte voor Lopen gelanceerd

Meer dan 30 overheden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties willen meer plek en aandacht voor lopen. Meer lopen draagt bij aan de oplossing van veel maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit, gezondheid en leefbaarheid. De organisaties zijn verenigd in het platform Ruimte voor Lopen dat op 9 oktober officieel is gelanceerd tijdens het internationale voetgangerscongres Walk21.

Meer lopen draagt bij aan duurzame mobiliteit, weten de platformleden want het ontlast de verkeersdruk en het vermindert beslag op schaarse ruimte. Lopen is goed voor gezondheid en welzijn; het draagt bij aan de strijd tegen bewegingsarmoede en stress gerelateerde klachten. Daarnaast maakt ruimte voor lopen de omgeving leefbaar, omdat het prettig toeven is in loopvriendelijke gebieden. Daarmee bevordert het ontmoeting en zelfredzaamheid, zeker ook voor kinderen, ouderen en mindervaliden.

 

Over Ruimte voor Lopen

De partners van Ruimte voor Lopen willen de potentie van lopen veel beter benutten. Ze zetten zich in voor drie kerndoelen: 

1.    Lopen heeft een positief imago en wordt gestimuleerd.

2.    De omgeving biedt gelegenheid en nodigt uit om veilig te lopen.

3.    Lopen is een vanzelfsprekend en integraal onderdeel van beleid, ontwerp en beheer.

 

Het platform Ruimte voor Lopen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Wandelnet en CROW. Inmiddels zijn meer dan 30 partners bij het platform aangesloten waaronder ANWB, verschillende provincies en gemeenten, RIVM, Veilig Verkeer Nederland, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC*NSF en Staatsbosbeheer. Organisaties die zich ook willen aansluiten, zijn van harte uitgenodigd.

 

Het platform biedt een plek voor uitwisseling en samenwerking, bedoeld voor organisaties en professionals die meer ruimte voor lopen willen creëren. Partners werken samen in projecten rondom beloopbaarheid, voetgangersveiligheid, beweegvriendelijke leefomgeving, stimuleren lopen voor gezondheid en aantrekkelijke, veilige en obstakelvrije routes voor voetgangers en wandelaars. Daarnaast helpen ze het gezamenlijk belang van lopen zichtbaar te maken en delen ze kennis en goede voorbeelden.

 

Bezoek hier het Platform Ruimte voor Lopen

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven