Nieuws

Verkeerstoepassingen van Talking Traffic getoond in Zuid-Korea

De innovatieve verkeerstoepassingen van Talking Traffic werden donderdag 4 oktober in de Cleantech Regio in beeld gebracht door een cameraploeg uit Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse televisie maakt een documentaire over Nederland en smart cities.

De Koreanen hebben donderdag onder meer gefilmd bij de intelligente verkeersregelinstallaties (IVRI’s) in Deventer. Gerichte informatie zoals de wachttijd tot groen en snelheidsadviezen zorgen voor minder stopbewegingen, een betere doorstroming en reductie van CO2-uitstoot. Ook de slimme optie dat fietsers bij regen eerder groen krijgen, vonden de Koreaanse bezoekers interessant. Verder was er aandacht voor de Talking Traffic-maatregelen op de A1, waar het aantal rijstroken en de snelheidslimiet worden aangepast aan de hoeveelheid voertuigen. 

Smart city

De Zuid-Koreaanse waren in Nederland voor een documentaire over smart cities. Een slimme stad gebruikt informatietechnologie om de stad te beheren en te besturen. Naast een bezoek aan Innovation Expo in Rotterdam wilde de cameraploeg graag praktijksituaties en nieuwe informatiediensten in beeld brengen. In de Cleantech Regio kunnen de toepassingen van Talking Traffic goed worden ervaren. 

Samenwerking

Talking Traffic is een samenwerking op basis van cofinanciering, waarbij het ministerie van IenW, Rijkswaterstaat, zo’n zestig regionale en lokale overheden en twintig nationale en internationale bedrijven uit de verkeersindustrie, telecom- en internetsector, dienstverlening en automotive sector samenwerken aan de ontwikkeling van nieuwe innovatieve verkeerstoepassingen. De Cleantech Regio wil bijdragen aan een betere bereikbaarheid, meer reisgemak, minder ongevallen en meer vergroening van onze mobiliteit.

Deel dit artikel