Nieuws

MaaS ook geschikt voor doelgroepenvervoer

Mobility as a Service richt zich met name op de keuzereiziger in de stad, maar is ook geschikt voor de reiziger met een beperking in het doelgroepenvervoer. Vanwege het gebrek aan ervaring met MaaS en de kwetsbare doelgroep, pleiten Jaap Sytsma en Jan-Derk van ’t Rot voor pilots.

Flexibel vervoer vraagt om een ketenregisseur als MaaS die op basis van persoonlijke kenmerken een optimaal aanbod doet uit verschillende vervoerwijzen. Het mobiliteitspakket van MaaS is ook geschikt voor reizigers in het doelgroepenvervoer. Mensen met een verstandelijke beperking krijgen een ander aanbod dan motorisch of auditief beperkte reizigers. Het advies verschilt per rit, afhankelijk van de situatie. De ene keer is het advies een retourreis met de taxi, de andere keer een stukje lopen, de bus en vervolgens de trein. De terugreis kan weer anders zijn. MaaS kan daarmee de sleutel zijn naar verdere integratie van het doelgroepenvervoer en openbaar vervoer.

Omdat er nog geen ervaring is met MaaS in deze context en de doelgroep kwetsbaar is, pleiten wij voor pilots en een implementatie in fases. Wij zien vier randvoorwaarden die in pilots kunnen worden uitgewerkt:


1. Vervoerindicatie op maat
De mobiliteitspakketten van MaaS zijn gebaseerd op vervoerindicaties op maat, in tegenstelling tot de huidige, vaak starre indicaties. Zo moeten de reizigerskilometers in het Valys-systeem behalve voor de taxi ook inzetbaar zijn voor het ov-deel van de reis.


2. Opstellen reizigersprofiel
Op basis van de vervoerindicatie op maat wordt een reizigersprofiel opgesteld. Dit moet informatie bevatten over de mogelijkheden van de reiziger.


3. Multimodale regiecentrales
De vervoerindicatie op maat en het reizigersprofiel vormen de basis voor de adviezen van regiecentrales. De keuze komt bij de reiziger zelf te liggen.


4. Geïntegreerde reisinformatie
Het is cruciaal om specifieke actuele informatie te verstrekken. Bijvoorbeeld over de aanwezigheid van een lift, toegankelijkheid van treinen en loopafstanden tussen haltes en perrons.

Wij zijn ervan overtuigd dat zowel reizigers mét als zonder mobiliteitsbeperking profiteren van de voordelen van MaaS voor de onderkant van de ov-markt. Het prikkelen van reizigers, opdrachtgevers en vervoerders om met behulp van MaaS de juiste vervoerwijze te kiezen, draagt bij aan de ontwikkeling van de inclusieve samenleving.

 

Lees alles over de kansen van MaaS in het doelgroepenvervoer op OVMagazine.nl (+)

Foto: Chris Pennarts

Deel dit artikel