Nieuws

Busbaan met geïntegreerde zonnepanelen geopend in Spijkenisse

In de busbaan langs de N218 in Spijkenisse en in de gemeente Haarlemmermeer is honderdvijftig meter energieopwekkend wegdek in gebruik genomen. De provincies Zuid- en Noord-Holland willen hiermee ervaring opdoen over het beheer van dergelijke zonnewegdekken. In het wegdek zijn zonnepanelen geïntegreerd zonlicht omzetten in energie. Tijdens dit experiment wordt voor het eerst op grotere schaal energie gewonnen uit het Nederlandse wegennet.

Ruimte voor innovatie

“Bij al onze nieuwe wegenprojecten is het uitgangspunt dat we CO2-uitstoot drastisch verminderen en de ruimte geven aan kansrijke, duurzame innovaties die daarbij helpen”, aldus Zuid-Hollands gedeputeerde Floor Vermeulen. “Als het nodig is, geven we innovaties met een investering het laatste zetje naar marktintroductie en openen we de weg naar toepassing elders.”

De provincies Zuid-Holland en Noord-Holland zijn de eerste afnemers van het product van SolaRoad. De provincies hebben veel wegoppervlak dat hiermee een dubbele functie kan krijgen, zonder dat dit overlast oplevert voor de weggebruiker of schadelijk is voor de omgeving.


Noord-Holland

In Noord-Holland is zonnewegdek aangelegd op de paralelweg naast de N232. Noord-Holands gedeputeerde Mobiliteit Elisabeth Post: "De pilot met het SolaRoad-fietspad langs de N203 in Krommenie heeft ons veel geleerd sinds 2014. We weten dat het wegdek voldoende energie opbrengt en goed kan presteren met de belasting van fietsers. Ik heb steeds uitgekeken naar de toekomst, waarin dit zonnewegdek uit zou groeien tot een product waarover ook zwaar verkeer kan rijden. Op dat punt staan we nu! En ik kijk vol vertrouwen uit naar de resultaten die deze versie van SolaRoad op gaat leveren."
 

Wegen naar de toekomst

De provincie Zuid-Holland zet vaker innovaties op en aan de weg in om de CO2-uitstoot te reduceren. Afgelopen november is de CO2-negatieve weg N211 tussen Den Haag en Poeldijk in gebruik genomen met daarin 21 innovaties die 4 keer meer CO2 besparen en compenseren dan tijdens de werkzaamheden is uitgestoten. Ook de N470 wordt op eenzelfde wijze komend jaar vernieuwd.

De verwachte elektriciteitsopbrengst van de 100 meter zonnebusbaan langs de N218 is ca. 30.000 kWh per jaar: voldoende voor 10 huishoudens. Die energie kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s of levering aan bedrijven in de buurt.


Inspiratie

Door de aanleg van de SolaRoad werden ondernemers van naastgelegen bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering en de gemeente Nissewaard enthousiast om het gehele bedrijventerrein versneld energieneutraal te maken. In het project DIME HUB Nissewaard werken ondernemers, overheid en onderwijs samen,  onder andere aan decentrale energieopslag en een opstap- en laadfaciliteit voor duurzaam vervoer te realiseren.

Het SolaRoad-project is gerealiseerd in een samenwerkingsverband van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, TNO en bouwbedrijf Strukton Civiel.

De gemeente Zuid-Holland heeft eerder ook een pilot gehouden met SolaRoad-wegdek voor zwaar verkeer
 

Deel dit artikel

Geplaatst door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven