Nieuws

'Fiets in de Versnelling' in Noord-Brabant

Met het nieuwe uitvoeringsprogramma ‘Fiets in de Versnelling 2016-2020’ wil de provincie Noord-Brabant fietsgebruik stimuleren door het netwerk van snelfietsroutes uit te breiden. Het is de ambitie van de provincie dat in 2020 vijf nieuwe snelfietsroutes gereed zijn en de aanleg van vier nieuwe routes is gestart.

De provincie wil het gebruik van de fiets verder stimuleren door het verbeteren van de fietsinfrastructuur, het betrekken van werkgevers bij fietsstimuleringsprojecten en het benutten van innovaties op het gebied van fiets.

 

Negen snelfietsroutes

Voor meer dan een kwart van alle verplaatsingen pakken Brabanders de fiets en de verwachting is dat dit in de toekomst toeneemt. De provincie wil die beweging stimuleren, daarom investeert zij in de aanleg van in totaal negen snelfietsroutes tot 2020. Het gaat hierbij onder meer om de aanleg van de snelfietsroutes Veghel-Uden, Waalwijk-Den Bosch en Roosendaal-Etten-Leuk.

 

Energieopwekkend fietspad

Bij de verdere uitbreiding van de fietsinfrastructuur in de provincie wordt nadrukkelijk ingezet op duurzaamheid en slimme technieken. Zo verkent de provincie de toepassing van biobased-materialen en biedt zij een testomgeving aan om innovaties op het gebied van veiligheid of doorstroming te testen.

Ook realiseert de provincie voor 2020 minstens 500 meter energieopwekkend fietspad.

 

Fiets in de Versnelling 2016-2020

Het programma ‘Fiets in de Versnelling 2016-2020’ is onlangs door Gedeputeerde Staten vastgesteld en hiervoor wordt aan Provinciale Staten een bijdrage van 41 miljoen euro gevraagd. Het programma is een vervolg op eerdere programma’s op fietsgebied.

 

Uit een evaluatie naar de vorige programma’s blijkt dat projecten als B-riders een aantoonbare bijdrage hebben geleverd in de overstap van mensen van de auto naar de fiets. Ook de beschikbaarheid van de OV-fiets op stations en goede fietsenstallingen dragen daaraan bij. Daarom wordt in het nieuwe uitvoeringsprogramma ook ingezet op het vergemakkelijken van de overstap van de auto naar de fiets. 

Deel dit artikel