Nieuws

IPO komt afspraken Taskforce Veiliger OV na

IPO komt afspraken Taskforce Veiliger OV na   Provincies zouden afspraken van de Taskforce Veiliger Openbaar Vervoer over sociale veiligheid in het OV niet nakomen. Ten onrechte wordt verwezen naar het niet bereiken van overeenstemming over een basisniveau en cameratoezicht. Het IPO is zijn afspraken nagekomen, maar vakbonden en vervoerders willen meer.

IPO komt afspraken Taskforce Veiliger OV na


Basisniveau


Op verzoek van de Taskforce heeft het IPO een basisniveau opgesteld dat door alle provincies is omarmd. De provincies zullen bij aanbesteding de sociale veiligheid geen concurrentiecriterium laten zijn en basisnormen opleggen aan vervoerders, afhankelijk van de regio. Vakbonden en vervoerders wijzen dit voorstel echter af. Zij vinden dit niet ver genoeg gaan en willen vaste normen voor heel Nederland.

Brug te ver


Een brug te ver voor provincies en stadsregio’s die vinden dat vaste normen regionaal maatwerk en creativiteit in oplossingen juist tegenwerken. Eén norm werkt niet: sociale veiligheid in Amsterdam is niet te vergelijken met die in Amen (Drenthe). Het IPO neemt deel aan een werkgroep die onderzoekt welke maatregelen nodig zijn om de veiligheid van personeel in het OV te verbeteren, ook buiten de concessiesystematiek om. Bijvoorbeeld via de ARBO wet of de cao . Daarnaast ondersteunt het IPO een onderzoek naar categorieën van concessies – zoals al was toegezegd in het basisniveau.

Cameratoezicht


Volgens de afspraak in de Taskforce hebben alle bussen op risicolijnen in de provincies nu camera’s. Vervoerders en vakbonden zijn ontevreden omdat er geen 100 procent cameratoezicht is. Maar dat was nooit de afspraak in de Taskforce. In 2009 had vijftig procent van alle bussen cameratoezicht. Inmiddels heeft 82 procent van alle bussen dat. Door aanbestedingen in nieuwe concessies zal de dekking de komende jaren oplopen naar 95 tot 100 procent. De laatste procenten cameratoezicht vragen een disproportionele investering die nauwelijks leidt tot extra veiligheid.

Niet reëel


Bovendien gaat het ten koste van het OV. Provincies hebben altijd duidelijk gemaakt dat dit niet reëel is. De verantwoordelijkheid voor het personeel ligt altijd bij de vervoerder. Provincies investeren in maatregelen voor reizigers, die vaak ook effect hebben voor personeel. Reizigers waarderen de inzet van de provincies, volgens de klantenmonitor, hierin met 8 of hoger.

 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven