Nieuws

De regels bieden ruimte om eerder te gaan samenwerken

Kwaliteitsborging, circulair aanbesteden, samenwerken, Marktvisie, het was lastig kiezen tijdens het eerste Bouwgenootschap Congres.

door Ysbrand Visser


Gisteren deden we al uitgebreid verslag van het eerste Bouwgenootschap Congres ‘Gamechangers in de bouw & infra’ (4 december; verslag 1 en 2). Uit de vele interessante sessies was het lastig kiezen. Heb je bijvoorbeeld de bijdrage van Aline Arends gemist? Lees dan het laatste nieuws over de toekomst van de Marktvisie in dit interview met de voormalig manager Marktvisie Rijkswaterstaat.

Kwaliteitsborging

Ook super actueel was de ronde tafel met Wico Ankersmit (Directeur Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland), die alles weet over de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het bouwen. Juist vandaag, 6 december 2018, komt die wet terug in de Tweede Kamer. Een vrij bizarre situatie, want de wet was al goedgekeurd door die Kamer, maar werd aangehouden door de Eerste Kamer.Ankersmit kent veel inside informatie over de nieuwe rol van de kwaliteitsborger en liet blijken dat er nog veel zaken ongewis zijn. Als die kwaliteitsborger problemen waarneemt en beoordeelt, en een gemeente vervolgens intervenieert, is het nog maar de vraag hoe bij een eventuele rechtszaak een rechter de gemeente daarop kan aanspreken.


Toch ligt er inmiddels een ‘bestuursakkoord’ over het geheel en lijkt de wet alsnog richting de Eerste Kamer te gaan. Daarna zullen er echter pilots nodig zijn (met projecten in Gevolgklasse 1) voor de definitieve invulling van de wet. Opvallend was dat er voor dit hete hangijzer in Putten weinig belangstelling was. Of heeft de sector alle benodigde instrumenten al klaarliggen, zoals het geval is bij een van de aanwezige partijen (Van de Ven).

Verbinden

Stoelen kwamen er juist tekort bij de drukbezochte presentatie van de partners Don Bezemer (DON Bureau) en Marc Luttikhuis (Verbind&). Zij verhaalden over ‘organisaties anders vasthouden’ en lieten zien hoe op die manier Don Bureau is ‘gekanteld’. Werknemers kregen door sociale innovatie veel meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid. Het bedrijf kreeg een zelfsturende en lerende organisatie, waarbij een grotere bevlogenheid van de werknemers inmiddels gepaard gaat met een nihil ziekteverzuim. Aan de basis van die koerswijziging lag ook een radicale omwenteling van Bezemer zelf, zo vertelde hij openhartig in het Bouwgenoten Trendboek.


Het duo vervolgde de presentatie met drie stellingen die raakten aan de Marktvisie, en waarover een levendige discussie ontstond. Vanuit heel diverse hoeken werden zo allerlei inzichten geopperd. Er klonk vooral een pleidooi om als opdrachtgever en -nemer eerder dan gebruikelijk te gaan samenwerken. Daar bieden ook de huidige regels wel ruimte voor. De tijd haalde de discussie helaas in, zodat er geen conclusies konden worden getrokken.
Hesjes

Een sterk staaltje van een geslaagde samenwerking werd getoond in een heel soepele presentatie van Cécile Claessen (Cohezy) en Krijn Drijvers (Rijkswaterstaat). Samen werkten zij aan de vervanging van de brug over het Drongelens Kanaal (A59 bij Waalwijk). In Putten gaven ze een heel praktisch en inspirerend inkijkje in hoe je zo’n project samen tot een goed einde kunt brengen.

Bij dit project was het hogere, gezamenlijke doel: een nieuwe, goedkopere werkwijze uitproberen. Zo werd ervoor gezorgd dat de belangen vanaf het begin hetzelfde waren. Of zoals steeds werd gezegd: “We droegen dezelfde hesjes”. Een van de belangrijkste onderlinge afspraken was verder om elkaar niet te verrassen. Bel eerst!Wat betreft de onderlinge relaties, als opdrachtgever en opdrachtnemer, kun je denken aan de rollen van een samenwerkingscoach, een bedoelingenmanager of een dwarsdenker. Belangrijker echter waren de gespiegelde teams met counterparts die elkaar echt kennen. Laat lastige zaken nooit onbesproken, maar zoek de hitte op, aldus Claessen. Vergeet verder niet helderheid te scheppen over het mandaat, de ambities, het proces (spreek ook met elkaar af hoe je escaleert) en hoe de andere organisatie in elkaar steekt.

Circulair aanbesteden

Veel interesse was er deze dag ook voor duurzaamheid, zoals de circulaire aanbesteding van een zwaar verzakte weg in de Amsterdamse haven. Monique van Alphen (Antea Group) nam de aanwezigen stap voor stap mee in het hele proces van deze aanbesteding. Nou ja, net niet helemaal, want de gunning moet nog volgen.


Zo leerden we van specifieke uitdagingen als de verzakkingen, de verontreiniging en het gebrek aan een alternatieve ontsluiting. Het hele proces werd uitgewerkt en in beeld gebracht met behulp van een omgevingswijzer en een ambitieweb, waarna als speerpunt het materiaalgebruik werd gekozen. Op basis van onder meer KPI’s, de MKI-waarde en ook het CO2-niveau konden uiteindelijk punten worden gescoord.De zaal had genoeg vragen voor Van Alphen, wat de grote interesse in het onderwerp weerspiegelde. Tot slot werd wel duidelijk dat een circulaire aanbesteding op dit moment nog niet per definitie geld oplevert. Meer informatie over het circulair aanbesteden bij Antea Group lees je in dit interview en in deze whitepaper.


Lees ook de andere twee verslagen over het Congres ‘Gamechangers in de bouw & infra’:


Congres Bouwgenootschap: 'Word een gamechanger!'


Veelzijdige sessies en nieuwe inzichten bij GamechangersDit artikel komt uit Bouwgenootschap

Deel dit artikel

Geplaatst door

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven