Nieuws

Nijpend begrotingstekort op rijks- en spoorwegen

Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is er tot 2030 zeker 8 miljard te weinig begroot in het Infrastructuurfonds, voor bouw en onderhoud van spoor- en rijkswegen. Door infrastructurele bezuinigingen van de afgelopen jaren en een toenemende mobiliteit , neemt de druk op de huidige infrastructuur toe.

Het EIB heeft daarbij gekeken naar de beschikbare gelden, die zijn vastgelegd in het Infrastructuurfonds en de investeringsopgaven  uit hun eigen modellen. Met het huidige investeringsniveau is te zijner tijd een tekort van 8 miljard op spoor- en rijkswegen.

 

Nu de economische crisis achter de rug is, wordt er de komende jaren wel weer meer geïnvesteerd in rijkswegen en spoorwegen. Echter zullen weguitbreidingen die nu in uitvoering zijn pas na 2020 extra capaciteit opleveren. Ook het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) verwacht de komende jaren extra knelpunten.

 

Het volledige rapport kunt u hier teruglezen.

PublicatieEIB.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel