Nieuws

Praat mee over energietransitie in het verkeer

Op de vraag of iedereen een auto zou moeten hebben, antwoordde toenmalig premier Joop den Uyl in 1969. “Ja, maar je moet Nederland wel zo organiseren dat iedereen hem kan gebruiken. Voor de komende jaren is dat een van de belangrijkste taken." Inmiddels hebben de meeste Nederlandse huishoudens een auto voor de deur en staan we aan de vooravond van een nieuwe transitie voor de auto.

Was de auto tot voor kort een ding dat reed op fossiele brandstof, nu en in de toekomst wordt dat anders. De auto stoot in zijn gebruiksperiode 30.000kg brandstof uit: de elektrische auto heeft een accupakket van 2000kg dat hernieuwbaar is.


De elektrische auto is schoner, stiller en wordt in snel tempo ook goedkoper. Het voertuig kan ’s nachts worden opgeladen en overdag stroom terugleveren. De auto is niet langer een probleem, maar een deel van de energietransitie geworden: het is hernieuwbaar en recyclebaar is. Een mooi toekomstvisioen.

Kritisch blijven

Toch past een kritische blik. Autobezit maakt plaats voor autodelen en als de zelfrijdende auto een dagje niet gebruikt wordt, kan deze worden ingezet voor andere diensten. Een dagje stilstaan is voor een deelauto onwaarschijnlijk en het idee van overdag stroom terugleveren in dat geval ook.


De huidige autobezetting in de file, 1,04 persoon per auto, wordt niet beter wanneer de auto onderdeel van de ‘Mobility as a Service’-keten wordt. Als iemand naar het stadscentrum gebracht wordt met de auto, en later weer opgehaald, dan levert dit eerder meer verkeer op dan minder. De vraag is nog maar of voetgangersgebieden in de binnenstad in de toekomst nog wel houdbaar blijven.


En dan hebben we het nog niet gehad over ruimtegebruik door de auto en de gezondheidseffecten door passiviteit. Gebrek aan beweging is het nieuwe roken. De auto van de toekomst draagt bij aan inactiviteit. En of de verkeersveiligheid gaat profiteren, dat wordt nog spannend.

Andere modaliteiten

Dit alles gebeurt, terwijl ook het ov op dikke lijnen drukker wordt en op dunne lijnen nog stiller. Ov gaat ook richting Mobility as a Service, geïntegreerd met andere vervoerswijzen. Het contrast met de auto wordt kleiner. De fiets beleeft intussen hoogtijdagen, deelfietsen zijn in grote getalen beschikbaar en elektrische fietsen bieden nieuwe mogelijkheden. Technologie gaat ons gedrag en dagelijks leven veranderen, zoveel is zeker, meer dan enig ‘Postbus 51’-spotje.

NVC-CollegeTour

Elektrische mobiliteit vormt ook tijdens de NVC-College Tour op 18 oktober het thema. Het gaat daarbij om de effecten van de transitie in energiegebruik in het verkeer: verandert de auto van probleem in onderdeel van de oplossing?

 

Want wat betekent elektrische mobiliteit voor de infrastructuur en ruimtelijke ordening, het menselijk gedrag, de energievoorziening en de benutting en het rendement van het verkeerssysteem? Drs. Auke Hoekstra, e-mobiliteitsexpert aan de TU Eindhoven, is vanuit de wetenschap te gast als spreker tijdens deze CollegeTour op Hogeschool Windesheim Flevoland in Almere . Belangstellenden kunnen gratis deelnemen. U kunt zich hier aanmelden.

Deel dit artikel