Nieuws

10 procent minder verkeersborden in Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden gaat de komende tijd ongeveer 1000 verkeersborden verwijderen. Dit is iets meer dan 10 procent van alle borden.

Met het verwijderen van de borden hoopt de gemeente de verkeersveiligheid te verhogen. Ook moet het zorgen voor een bezuiniging, omdat er minder onderhoud nodig is, en moet het de verrommeling van de openbare ruimte tegengaan. 

 

Wettelijke noodzaak

De gemeente heeft per bord gekeken naar de wettelijke noodzaak. Verder is beoordeeld of de verkeerssituatie duidelijk is zonder het bord en is nagegaan of de bebording (nog) correct is. Een deel van de borden wordt bewaard voor nieuwe verkeerssituaties, de rest wordt gerecycled.

 

De planning is dat alle overbodige borden aan het einde van 2016 zijn weggehaald.

Deel dit artikel