Nieuws

Boek: trendverkenning Nederlandse bouwsector

\"Schetst u ons een beeld van het krachtenveld waarin de bouw zich de komende tien jaar zal ontwikkelen.\" Dit verzoek van Vernieuwing Bouw aan schrijver en lector Willem Verbaan heeft geleid tot een nieuw boek: een trendverkenning van de Nederlandse bouwsector. Een toekomstverkenning van een megasector in een mega transitieproces.

Boek: trendverkenning Nederlandse bouwsector

Paradigma's


Welke paradigma's moeten we achter ons laten en welke zijn nieuw? Wat zijn de thema's die de sector zullen gaan beïnvloeden, welke kansen bieden krimp? Maar ook het huidige financieringsmodel, werkt dat nog of moeten we nieuwe vormen gaan toepassen? En wat wordt de rol van ICT in de bouw, blijven we nog jarenlang doorwerken met de huidige standaard of gaan we nieuwe middelen gebruiken als bijvoorbeeld BIM?

Veranderingsproces


In de bouwsector voltrekt zich een fundamenteel veranderingsproces. De economische crisis, de krimp van de bevolking, duurzaamheid en internationalisering dwingen de bouwsector tot nieuwe perspectieven en verhoudingen. De sector staat op de drempel van grote paradigmaverschuivingen. De bouwwereld van de toekomst is duurzaam, integraal, transparant en flexibel. Techniek en (bouw-)prijs zijn hier ondergeschikt aan beheer, gebruik en transformatie. ICT zal een doorslaggevende invloed hebben. De sector zal in de nabije toekomst in de huidige vorm niet meer bestaan. In een aanstekelijk betoog, met sprekende praktijkvoorbeelden, laat Willem Verbaan zien welke instrumenten hier nu al voor zijn ontwikkeld en wat nodig is om deze duurzame aanpak te verankeren.

Nauw verweven


Mobiliteit en bouw zijn nauw met elkaar verweven zoals Verbaan in diverse verbanden laat zien. De bouw bestaat voor 25 procent uit mobiliteitsactiviteiten. In dit overvolle land neemt de spanning tussen de ruimteclaims voor de verschillende functies toe. Er moet ruimte zijn, voor water, voor wonen, voor bedrijvigheid en voor mobiliteit. Deze vraag naar ruimte voor mobiliteit wordt de laatste decennia alsmaar groter. Verbaan citeert de toekomststrategie van de Europese Commissie dat in 2050 de uitstoot van broeikasgassen met 60 procent moet zijn gedaald. Dit betekent geen auto’s meer in steden, luchtvaart koolstof arm, goederenvervoer meer per spoor of binnenvaart. Het grootste deel van het passagiersvervoer moet ook per spoor plaatsvinden. Eurocommissaris Siim Kallas: ‘De mobiliteit beperken is geen optie, evenmin als alles bij het oude laten.’*

Agrologistiek


Het concept bouwlogistiek zou moeten worden ontwikkeld naar voorbeeld van het concept agrologistiek (van land tot winkel). Bouwlogistiek is als concept nog nieuw, maar lijkt afgaande op de eerste proeven in Nederland en andere buitenlandse ervaringen tot kansen genoeg. Verbaan wijst op de nieuwe manier van aanbesteden, b.v. EMVI (Economisch meest voordelige inschrijving) waarbij duurzaamheid van mobiliteit als wegingsfactor kan worden meegewogen. Interessant is ook zijn visie op de groeiende betekenis van het fenomeen stad. Hierin krijgen urban flows, waaronder mobiliteit, zelfs plaats in zijn waardenstromenvisie. Duurzame gebiedsontwikkeling met waardenstromen als nieuw financieringsmodel!
Wederom is Verbaan in staat geweest om in korte tijd een nieuwe trend te zien aankomen, ontwikkelen en presenteren. Erg knap gedaan. Mijn complimenten!

Jos van Kleef


CEO Goudappel Groep
 

Terug naar overzicht nieuws >>>

 

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven