Nieuws

Zuid-Holland heeft innovatieve CO2-negatieve weg

Op de N211 tussen Den Haag en Poeldijk is op 1 november een innovatieve CO2-negatieve weg in gebruik genomen. De duurzame weg is het resultaat van een bijzondere pilot waarin de provincie Zuid-Holland samen met de markt zocht naar de beste mix aan nieuwe en doorontwikkelde innovaties om toe te passen in de weg. Van nieuwe materialen en productieprocessen, tot verkeersmaatregelen en oplossingen die in en langs de weg energie opwekken of besparen.

Deze klimaatvriendelijke aanpak vormt het uitgangspunt voor nieuwe wegonderhoudsprojecten in Zuid-Holland en kan ook voor wegen elders als blauwdruk dienen. Floor Vermeulen, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland opende de CO2-negatieve weg vandaag officieel.

Duurzaam tijdens werkzaamheden en gebruik

Het groot onderhoud van de N211 stoot 4.000 ton CO2 uit, terwijl tijdens de werkzaamheden en de levensduur van de weg maar liefst 14.000 ton CO2 bespaard en gecompenseerd wordt met maatregelen in en rond de weg. Aanleg, onderhoud en beheer van wegen zijn een kerntaak van de provincie. In het behalen van de klimaatdoelen was het een logische stap te onderzoeken hoeveel CO2 in die werkzaamheden bespaard kan worden. Warmteopwekking uit het fietspad, asfalt dat bij lage temperatuur verwerkt wordt, houten abri’s en vangrails en schimmels die teer uit het oude asfalt verwijderen; het is een greep uit de 20 innovaties die Zuid-Holland in samenwerking met bouwbedrijf BAM Infra en ingenieursadviesbureau Sweco in de weg heeft verwerkt. Naast CO2-besparing was een belangrijke voorwaarde dat de innovaties ook in andere wegen kunnen worden toegepast.

Totaalaanpak voor nieuwe wegenprojecten

“We hebben niet op één paard gewed,” aldus gedeputeerde Floor Vermeulen. “De behaalde CO2-besparing leunt niet op één grote, veelbelovende innovatie, maar is juist gerealiseerd met een integrale aanpak waarbij sommige innovaties zijn toegepast die al wel getest waren, maar nog niet marktrijp. Zuid-Holland geeft als launching customer het laatste zetje om deze innovaties klaar te stomen voor de markt.”

Van groot onderhoud naar klimaatambitie

De N211 stond op de planning voor groot onderhoud. De fundering moest worden vernieuwd, evenals de damwand die de weg scheidt van de naastgelegen vaart. Voor Zuid-Holland vormde dit het ideale scenario om uit te proberen hoe een dergelijk project fundamenteel anders aangepakt kon worden. Burgers en bedrijven langs de weg zijn in een vroeg stadium betrokken en zijn gevraagd om mee te doen. In de aanbesteding werden bouwbedrijven uitgedaagd om zoveel mogelijk CO2 te besparen. De provincie investeerde bewust in het proces. Vermeulen: “De N211 toont aan dat het kan, dus bij nieuwe onderhoudsprojecten zullen we standaard sturen op CO2-uitstoot. De markt mag die vraag vervolgens vanuit de laatste ontwikkelingen invullen.”

Zichtbare en onzichtbare innovaties

Dat het resultaat bijzonder is, kan weggebruikers niet ontgaan wanneer ze over de weg rijden. Innovaties zoals de houten abri’s en vangrails springen in het oog, evenals de dynamische wegverlichting die ’s nachts dimt bij weinig verkeer.

De belangrijkste innovaties zijn echter niet direct zichtbaar. De rode tegels van het fietspad zijn niet te onderscheiden van reguliere cementtegels, maar door gebruik van zogenaamd geopolymeer als vervanger van cement veel duurzamer. In een ander deel van het fietspad is een warmtecollector opgenomen.

Deel dit artikel