Nieuws

Nooddiensten in Helmond automatisch groen licht

Nooddiensten en hulpverleningsvoertuigen krijgen in Helmond automatisch groen licht bij verkeerslichten. Dit moet het aantal ongevallen met deze voertuigen terugdringen en zorgen dat hulpverleners sneller op de plaats van bestemming aankomen.

Om de voorrangsvoertuigen groen licht te geven maakt de gemeente Helmond gebruik van 'GreenFlow for BlueLights' van Dynniq. Dit maakten Dynniq en partner KPN bekend op het ITS congres in Eindhoven. Het betreft een grote pilot die ambulance, brandweer, politie en logistieke dienstverleners prioriteit geeft op kruispunten binnen de gemeente Helmond. De pilot is onderdeel van het landelijke programma Talking Traffic. Dankzij de techniek communiceren de voorrangsvoertuigen met de verkeerslichten zodat de verkeersregelinstalaltie de aankomende hulpverleners prioriteit kan geven. 

 

In 2016 en 2017 vonden 148 ongevallen met voorrangsvoertuigen plaats. Een kwart daarvan betrof ongevallen op kruispunten binnen de bebouwde kom voorzien van verkeerslichten, waarbij het voorrangsvoertuig door rood reed. 

 

Cees de Wijs, CEO van Dynniq: “Dankzij de infrastructuur voor data-uitwisseling van Talking Traffic kunnen we innovatieve technologie implementeren die de samenleving veiliger en duurzamer maakt. We zijn er trots op dat we deze levensreddende pilot samen met onze partners mogelijk maken. Om ervoor te zorgen dat dit soort pilots ook opgeschaald kunnen worden, is het noodzakelijk dat de juiste voorwaarden geschapen worden die de benodigde partijen stimuleren om hiervoor grote investeringen te doen en co-creatie te omarmen.”

 

“We hebben een open ecosysteem gecreëerd voor de mobiliteitsmarkt, waarmee we bedrijven aan elkaar verbinden om innovatieve data oplossingen te ontwikkelen. Met de KPN Data Services Hub ondersteunen we organisaties om op een veilige en schaalbare manier hun data te delen. Bovendien vraagt dit vraagstuk om real-time dataontsluiting. We zijn blij hiermee bij te dragen aan een grotere verkeersveiligheid.”, aldus Anja de Vos, regiodirecteur Zuid Nederland bij KPN.


Elly Blanksma-van den Heuvel, Burgemeester gemeente Helmond: “In de Brainport regio ervaar je vandaag de dag al waar de toekomst van mobiliteit heen gaat. Helmond zet zich in voor innovatieve technologieën en slimme mobiliteit, dus werken we graag mee aan deze pilot om onze stad verkeersveiliger te maken zodra voorrangsvoertuigen uitrukken.”


Christophe van der Maat, gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Brabant: “Innovaties zoals deze komen alleen tot stand als alle partijen samenwerken: regionaal, nationaal en internationaal.  En dat we GreenFlow vervolgens in de Brainport regio testen, past ook echt bij Brabant. Daar passen we innovaties graag toe in de praktijk. Zo leren we ervan, en dat kunnen we weer gebruiken om ze op grote schaal in te zetten. Zo werken we samen aan meer comfort en veiligheid voor alle weggebruikers.” 

Deel dit artikel