Nieuws

Minder parkeerplaatsen en meer ruimte voor fiets langs Herengracht

De gemeente Amsterdam start dit jaar met het toegankelijker en verkeersveiliger maken van stoepen en straten op de Herengracht. Er komt extra fiets- en scooterparkeergelegenheid, het schuinparkeren voor auto’s wordt langsparkeren en er komen meer laad- en losplekken.

Als eerste wordt de oneven zijde van de Herengracht tussen de Amstel en Vijzelstraat onder handen genomen. “In het geval van de Herengracht geldt dat aan de gehele oneven zijde van de gracht op termijn ruim 600 extra fietsparkeerplekken komen”, zegt een woordvoerder van de gemeente. De fietsparkeercapaciteit wordt vergroot door fietsnietjes te vervangen voor fietsrekken. Er worden extra fiets- en scooterparkeerplekken aangebracht aan de waterzijde. Hierdoor hoeven mensen niet meer op de stoep te parkeren.

De grachten in Amsterdam zijn niet gebouwd om de huidige hoeveelheid auto’s, scooters, fietsers en voetgangers beweeg- en stallingsruimte te geven. In de loop van de tijd is er geprobeerd om al deze modaliteiten over de beperkte ruimte te verdelen. Het gevolg is dat er te smalle stoepen zijn waar voetgangers langs de grachten moeten uitwijken naar de rijbaan. Ook is niet overal genoeg plek om de scooters en fietsen te parkeren. De toegankelijkheid, zeker voor mensen in een rolstoel, komt hiermee in het gedrang. 

Langsparkeren

In totaal verdwijnen er in het eerste deel van de Herengracht twintig parkeerplekken. Over de hele oneven zijde van de Herengracht verdwijnen de komende jaren minimaal 50 parkeerplekken. Langsparkeren is op andere plekken ook een optie, zo zegt de gemeente. “In het kader van de agenda Autoluw kijken we per gebied naar de diverse mogelijkheden die er zijn. Het veranderen van schuinparkeren in langsparkeren is daarbij één mogelijkheid”, aldus de woordvoerder.

Waar reeds parkeerplaatsen aanwezig zijn worden één of twee laad- losvakken met een tijdsvenster ingesteld. “Er komen meer laad- en losvakken, in totaal 13 stuks voor de gehele Herengracht”, zegt de woordvoerder. Het aantal invalideparkeerplekken en parkeerplaatsen voor elektrische auto’s blijft gelijk.

 Dit artikel komt uit PARKEER24

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

Inschrijven